141382. lajstromszámú szabadalom • Fémtetőlemez

Megjelent 1952. évi július hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141382. SZÁM. 37 c, /—/2. OSZTÁLY. — Sch-6649. ALAPSZÁM. Fémtetölemez. ! Ifj. Schenk József tanonc, Budapest. A bejelentés napja: 1948. március 2, A találmány tárgya egymásba illeszkedő fém tetőfedőlap, mely egymásba kapcsolódva min­den külön felerősítés vagy szögezés nélkül eső­nek szélnek, viharnak dacoló tetőfedés készíté­sére alkalmas. Fém tetőfedések eddig szegecselve vagy bi­tumennel kiöntve kerültek kivitelre, mikor is az idegen fémszegeccsel érintkezett alumínium lemez hamar korróziót kapott és tönkre ment. A bitumenezés is költséges és fáradtságos munkával járt, melyet szintén csak szakmunkás végezhetett egyéb segédanyagok és szerszá­mokkal. A találmányommal a hornyolt cserép formá­ját oly módosítással alkalmaztam, mely lehe­­. tővé teszi az egymásfeletti tetőfedősorok lap­jainak beleszorítását az alatta lévő tetőfedő­­sorok lapjainak nyúlványai mögé, ilymódon egy megbonthatatlan tetőfedést képezve. Az ilyen fémtető súlya csekély, miáltal a tetőszerkezeti famegtakarítás jelentékeny, szál­lítása könnyű, nem törékeny, felrakása segéd­anyagokat, szakembert nem igényel. A találmány szerinti fém tetőfedőlap kiviteli példáját az 1. ábra felülnézetben a szabadba néző külső oldalon, 2. ábra alulnézetben a padlástér felől, 3. ábra a tető szabadba néző oldala felől a lapok egymáshoz illesztését mutatja, 4. ábra a lapok vízszintes illesztését szem­lélteti. 5. ábra a lap izometrikus képe. A 2. ábrán 1 alaplemez, 2 hornyolt rész fe­letti nyúlvány, 3 pánt a lemezek oldalkapcso­lására, 4 perem a lemezek oldalkapcsolására, 5 vízzáró harántborda, 6 orr a lemez lécre akasz­tásához, 7 horony, ill. fészek a 4 perem ré­szére. Az ábrákon azonos számok azonos alkatré­szeket ábrázolnak. A fedőlemez 1 testének egyik hosszanti olda­lán 4 perem van, míg a szemközt vele párhuza­mos másik oldalon lévő 8 peremnek a padlás­tér felőli oldalon olyan végigvonuló 7 hornya van, melybe a szomszédos fedőlemez 4 hosz­­szanti pereme beleillik. Ezek az elemek bizto­sítják a lemezek kapcsolását, ill. rögzítését víz­szintes irányban, amipt ezt a 4. ábra mutatja. Hogy a fenti módon egymással kapcsolt, a tetőlécekre lefelé csúszás ellen a 6 orrokkal fel­akasztott fedőlemez sorok az alattuk és felettük lévő fedőlemez sorokkal is kapcsolódjanak, a lemezek 8 pereméneik olyan 9 nyúlványa van, mely mögé a fél osztással eltolt, felette lévő fedőlemez sorok lemezei 1 testének középső peremnélküli része beleszorítható. Az illeszkedés biztosítására a kapcsolatban lévő lemezek 8 peremének 7 hornya és a szom-, szédos lemez 4 pereme nem vonul a lemez 12 felső széléig, hanem 11 felületben véget ér, hogy a felső fedőlemezsor síma 10 alsó része a 8 peremben kiképzett 9 nyúlvány mögé il­leszkedhessen. * Fenti módon a fedőlemezek minden irányban elmozdulás ellen biztosítva fannak és mereven kapcsolódnak. A felső lemezről lefolyó nedvességnek a 7 horonyba való bejutását akadályozza és ezzel a tető vízzáróságát biztosítja a 7 horony felső részén alkalmazott 5 harántborda. A találmány szerinti fém tetőfedés könnyűsé­gével, vízzáróságával, a szegezés és mellék­munkák elmaradásával, de viharállóságánál fogva is az eddig használt fedéseknél előnyö­sebb és olcsóbb fedést biztosít. , Szabadalmi igénypontok: 1. Fémtető fedő lemez előnyösen alumínium ötvözetből, melyet jellemez, hogy testének (pl. I) mindkét oldalán peremei vannak (pl. 4 és 8), melyek közül az egyik peremben végigvonuló olyan horony (pl. 7) van, mely a másik oldal peremének befogadására alkalmas és, hogy ezen hornyos peremnek (pl. 8) nyúlványa (pl. 9) van.

Next

/
Thumbnails
Contents