141378. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hő- és nyomásálló rugalmas üvegalakdarabok előállítására

Megjelent 1952. évi július hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141378. SZÁM. 13 c, 1 13. OSZTÁLY. — SP-20940. ALAPSZÁM. Eljárás hő- és nyomásálló rugalmas üvegalak darabok előállítására. A Magyar Állam, mint Soltész Ede műszaki tisztviselő, pestszentlőrinci lakos jogutóda. A bejelentés napja: 1949, január 13. Vízállásmutatók, pl. stabil és félstabil gőz­gépek, mozdonyok, stb. kazánvízállásmutatói­­nak üvegfalát eddig különleges összetételű üveg­ből, főként boroszilikátüvegből állították elő, mely üveg a kazánok magas, pl. 20 atm-ig ter­jedő üzemi nyomásán és kb. 200 C°-ig terjedő üzemi gőz- és vízhőmérséklete mellett is huza­mos ideig (többszáz üzemi óra után) sem mutat vegyi és/vagy mechanikai elváltozást. A boroszilikátüveg hazánkban ezidőszerint nem hozzáférhető, gyártása különleges anyago­kat és berendezéseket kíván, továbbá költséges. A közönsé^és táblaüveg vegyi és mechanikai ellenállóképessége viszont a célra nem meg­felelő. Azt találtam, hogy pl. a Fourcault-rendszerű táblaüveg-húzógépen készült, szokásos össze­tételű táblaüvegből is előállítható az említett üzemi feltételek mellett is rugalmas és hosszú ideig (5—600 óráig) átlátszó, repedés- és törés­mentes üveg, mely a fentemlített célra kifogás­talanul megfelel és a boroszilikátüveget minden tekintetben pótolni képes, olymódon, hogy a táblaüvegből kivágott és a kívánt alakúra csiszolt kész alakdarabokat kemencében fel­hevítjük, majd hirtelen lehűtjük. A találmány értelmében szokásos összeté­telű, húzott, 10—12 mm vastag táblaüvegből a szükséges méretű és csiszolású alakdarabokat készítünk, ezeket a csiszolt darabokat 700 C° feletti hőmérsékletre, előnyösen 760 C°-ra fű­tött kemencébe helyezzük és ott rövid ideig — az üveg vastagságának megfelelően 2—3 pericg — kezeljük, majd hirtelen szobahőmér­sékletre lehűtjük. A kemencében való hevítés és a hűtés hatását elősegíthetjük a találmány értelmében azzal, hogy az alakdarabokat tartó­kereten egyéniként szabadon felfüggesztve helyezzük a kemencébe, majd a hevítés befejez­tével a keretet a kemencéből eltávolítjuk és hűtőberendezésbe helyezzük, melyben a hűtés sebességét ventilátor alkalmazásával fokozzuk. A hűtőberendezésben 1%—2lA perc alatt szobahőmérsékletre lehűtött alakdarabok hasz­nálatra készek. A találmány szerinti hőkezeléssel készült alakdarabok kb. 200 C° gőz- és folyadékhő­­rnérséklet és kb. 15 atm. üzemi nyomás mellett 4—6 hétig kifogástalanul használhatók, súly­­veszteségük 12.86 mg/100 cm3, rugalmasságuk következtében szerelésük közben a törési száza­lék elenyészően alacsony és az alakdarabok száraz állapotban, szobahőmérsékleten 145 atm/kg nyomást is törésmentésen kibírnak. Ennek folytán minden tekintetben azonos érté­kűek a költséges boroszilikátüvegből készült, eddig használatos vízállásmutatóüvegekkel. Csekély felületi korrózió — akár a boroszilikát­­üvegnél — csupán 20 atm. feletti üzemi víz­vagy gőznyomásnál mutatkozik, ami azonban a vízállásmutatóüvegek használhatóságát nem be­folyásolja. A találmány szerinti eljárással nem csupán modern táblaüveghúzógépen, hanem fazék­­kemencében, kádkemencében, stb. előállított üvegből készült alakdarabok is sikerrel kezel­hetők. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás kazánok üzemi hőmérsékletén és nyomásán vízzel és gőzzel szemben vegyileg és mechanikailvag ellenálló, rugalmas üvegalak­­darabok előállítására, melyre jellemző, hogy szokásos összetételű táblaüvegkeverékből ké­szült üvegtáblákból kivágott és csiszolt kész alakdarabot kemencében felhevítünk, majd Hir­telen lehűtünk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganom sítási módja, melyre jellemző, hogy az alak darabokat 700 C° feletti hőmérsékletre, elő nyösen 760°-ra fűtött kemencében 2—3 perei kezeljük.

Next

/
Thumbnails
Contents