141371. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szalagokból vagy szíjakból készült lábbelifelsőrész rögzítésére

Megjelent 1952. évi július hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141'371. SZÁM. 71a, 18—28. OSZTÁLY. — SJ-65. ALAPSZÁM. Eljárás szalagokból vagy szíjakból készült lábbelifelsőrész rögzítésére. Svit národni podnik, Gottwaldov, Csehszlovákia. A bejelentés napja: 1949. november 8. Csehszlovákiai elsőbbsége: 1948. december 27. A találmány eljárás szalagokból vagy szíjak­ból készült lábbelifelsőrésznek a közbenső tal­pon vagy a talpbélésen való rögzítésére és kü­lönösen alkalmas hajlékony szandálszerű láb­beli készítésére. Felsőrészeket, különösen szalagokból vagy szíjakból álló felsőrészeket a közbenső talpon vagy talpbélésen eddig fémes kötőelemekkel, pl. Szegecsekkel, szegekkel vagy huzalkapcsokkal rögzítették. Ez az eljárás^ hosszadalmas, fárad­ságos és gyakorlatiatlan volt. A kötőelemek le­hajlított végiéi a cipő belsejében helyezkedtek el, tehát nyomták a cipőt viselő lábát és megsér­tették a harisnyát. Ezeket a' hátrányokat a találmány szerinti eljárással kiküszöböltük. A találmány értelmé­ben a szalagokat vagy szíjakat a közbenső talp vagy talpbélés hasítékaiból való kihúzás ellen zárószegekkel rögzítjük. A zárószegeket a felső­rész szalagjaiba vagy szíjaiba úgy ütjük be, hogy azok a közbenső talp vagy talpbélés külső oldalán maradnak, anélkül, hogy a talpnak ezt a részét megsértenék. A találmány szerinti el­járás további részleteit a rajzban feltüntetett példaként! kivitel kapcsán ismertetjük. Az 1. ábra kaptafára fogott szandál távlati képe felülről, ' a 2. ábra az 1. ábrabeli szandál távlati képe alulról, amelyben a szalagokat vagy szíjakat a talpon rögzítő zárószegeket tüntettük fel. a 3. ábra egyágú, T-alakú zárószeget. a 4. ábra kétágú, TT-alakú zárószeget szem­léltet. A találmány szerinti zárószegek alkalmazá­sával a felsőrészt a talppal az alábbi módon kötjük össze. Az 1 talpbélés megfelelő helyén egy sorozat 3 hasítékot készítettünk, amelyeken a felsőrész 4 szalagjai, illetőleg szíjai húzhatók át. Az 1 talpbélést a 2 kaptafán a szokásos módon rög­zítjük, majd a 9 felsőrésznek a 2 kaptafán való elrendezése után ez 5 sarokrészt a 9 felsőrészen megerősítjük. Ezután a 9 felsőrész 4 szalagjait. illetőleg szíjait az említett hasítékokon önmagá­ban ismert módon átfűzzük és azok 6 végeit, valamint az 1 talpbélés szomszédos helyét külső oldalán ragasztószerrel vonjuk be, végül a sza­lagok, illetőleg szíjak 6 végeit, miután azokat a kaptafa éle körül húzva megfeszítettük, az 1 talpbéléshez ragasztjuk. A leragasztás előtt a szalagok 6 végeit utánengedéssel szemben T- alakú 7 zárószeg segítségével biztosítjuk, amely zárószeget a 3 hasíték hosszirányára haránt­irányban kívülről úgy ütjük át a szalagon, ille­tőleg a szíjon, hogy a zárószeg a talpblést, ille­tőleg közbenső talpat meg ne sértse. Ilymódon a szalagok, illetőleg szíjak a 3 hasítékokon nem húzódhatnak vissza. Széles szalagok, illetőleg széles szíjak esetén a 4. ábrában feltüntetett TT- alakú zárószeget alkalmazzuk. A fentiekből látható tehát, hogy a zárószeg nem hatol a lábbeli belsejébe. À szalagok, illetőleg szíjak le­­ragasztása után a 8 talpbélést is leragasztjuk, amelynek az önmagában ismert alakja van. Egyébként lábbelit önmagában ismeretes mó­don készítjük ki, tehát a járótalpat a 8 talpbé­lésre ragasztjuk. Szabadalmi igénypontok: L Eljárás szalagokból vagy szíjakból készült cipőfelsőrésznek a közbenső talpon vagy talp­bélésen való rögzítésére, amelynél a szalagokat vagy szíjakat a közbenső talpban vagy talp­bélésben lévő hasítékon húzzuk át, amelyre jel­lemző, hogy a szalagok vagy szíjak végeit (6) a hasítékon (3) való átbujással szemben a köz­benső talp vagy talpbélés külső oldalán, a ha­sítékok (3) hosszirányára harántirányban át­ütött zárószegekkel (7) biztosítjuk, melyek ak­ként vannak elrendezve, hogy a közbenső tal­pat vagy talpbélést nem sértik meg. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganatosí­­tási módja, meyre jellemző, hogy egyágú T- vagy kétágú TT-alakú zárószegeket alkalma­zunk.

Next

/
Thumbnails
Contents