141366. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék tömény kénsavak kénsavtartalmának folyamatos megállapítására

Megjelent 1952. évi július hó 1-én. . ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141366. SZÁM. 421, /—2. OSZTÁLY. — P-11716. ALAPSZÁM. Eljárás és készülék tömény kémsavak kénsavtartalmának folyamatos megállapítására. A Magyar Állam, mint a feltaláló Puskás Károly oki. vegyész­mérnök, Budapest jogutóda. A bejelentés napja: 1949. február 17. A kénsavaknak 96 % körüli koncentrációi között két-két koncentráció egyenlő fajsúlyú, i tehát ebben a körzetben a koncentráció közvet­lenül fajsúlyméréssel nem határozható meg. A találmány szerint ezeket a kénsavakat ismert arányban: folyamatosan vízzel felhígítjuk, a hí­gított sav fajsúlyát megmérjük és a kénsav eredeti koncentrációját kiszámítjuk. A találmány szerinti eljárás foganatosítására alkalmas készüléket a csatolt rajz vázlatosan tünteti fel. A készülék lényege két, egyik végén szűkí­tett (a) és (b) cső, melyek beosztásokkal van­nak ellátva. E csöveket függőlegesen helyezzük el és a (c) csapon kénsavat bocsátunk az (a) csőbe, a (d) csapon pedig vizet a (b) csőbe oly módon, hogy e folyadékok nívója valamelyik beosztáson megálljon. Ha meghatározzuk, hogy ennél a beosztásnál mekkora a csőből kifolyó folyadék mennyisége, akkor a kalibrált csöve­ken át bármikor a folyadék meghatározott mennyiségét áramoltathatjuk keresztül, ha a nívót az említett jelre állítjuk be. Ha a többi beosztásokra is megállapítjuk a csövön átfolyó folyadék mennyiségét, a készülékkel a folya­dék mennyisége tág határok között mérhető. A készülék kalibrálása úgy is végezhető, hogy egyik beosztási jelre empirikusan meg­határozzuk az átáramló folyadék mennyiségét, a többit pedig kiszámítjuk azon az alapon, hogy az átáramló folyadék mennyisége egyene­sen arányos a nívómagasság négyzetgyökével, vagyis például kétszeres folyadékmennyiség átáramoltatásához négyszeres nívómagasság kell. A mérés pontossága a kifolyónyílás szűkí­tésével növelhető, csakhogy akkor azonos mé­rési időköz céljából vagy egy hosszabb vagy több cserélhető mérőeső alkalmazandó. A rajz szerinti készülékkel az átfolyó tö­mény kénsavak koncentrációja folyamatosan és igen pontosan meghatározható, mihez szakszerű előképzettség nem szükséges, tehát' ezt a beta­nított munkás is elvégezheti. Az összekevert folyadék hűtőkígyóval körülvett (e) csövön folyik az (f) gyüjtőhengerbe, melyben az úszó (g) fajsúlymérő állásából az eredeti kénsav pontos koncentrációja minden pillanatban meg­állapítható. Ez a készülék lehetővé teszi kénsavgyárak- Lan a véggázabszorber automatikus szabályo­zását, ami azért szükséges, mert a híg S03- gázokat csak egy meghatározott koncentrációjú kénsav nyeli el tökéletesen. Ha a sav tömény­sége ettől eltérő, tehát akár magasabb, akár alacsonyabb, a gázok egy része nem nyeletik el, hanem a szabadba áramlik. Ez a gázveszte­ség 1% körül mozog. A találmány szerinti készülék folyadékok mennyiségének (sebességének) mérésére az eddig ismertek közül a legegyszerűbb és a leg­olcsóbb. A készülék két vagy több megfelelően kalib­rált mérőcső segítségével két vagy több folya­dék folyamatos hígítására vagy keverésére ié alkalmas. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás tömény kénsavak kénsavtartalmá­nak folyamatos megállapítására', melyre jel­lemző, hogy egyenletes sebességgel áramolta­tott tömény kénsavat ugyancsak egyenletes sebességgel áramló vízzel hígítunk és a keverék fajsúlyából az eredeti tömény kénsav koncent­rációját megállapítjuk. 2. Készülék az í. igénypont szerinti eljárás foganatosítására, melynek jellemzője két függé­lyes, alsó végén szűkített, kalibrált (a) és (b) cső, melyek egyike a kénsaváram útjában, a másik pedig a vízáram útjában van elhelyezve, mely csövek alsó végeihez a kifolyó savat és vizet felfogó edény csatlakozik. 3. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganato­sítási módja, melyre jellemző, hogy a savat és a vizet úgy folyatjuk a 2. igénypont szerintii készülék (a) illetve (b) csövein keresztül, hogy a folyadék szintje valamelyik beosztáson meg­álljon.

Next

/
Thumbnails
Contents