141229. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szénkéneg előállítására

Megjelent I9bé. evi május no la-en. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141229. SZÁM. 12 i, 33—40. OSZTÁLY. - S-20400. ALAPSZÁM. Eljárás szénkéneg előállítására. Spolek pro chemickou a hutni vyrobu, národni podnik cég, Prága. Pótszabadalom a 139106. számú törzssz-abadalomhoz. A bejelentés- napja: 1947. február 20. Németországi elsőbbsége: 1944. június 14. (A 41.700/1948. Up. M. sz. rendelet alapján.) A 139.106. számú törzsszabadalom eljárásra vonatkozik szénkénegneik«kénből és szénből ter­mikus úton történő előállítására, melynél reak­ciós szénként oly barnaszénkoksz talál alkal­mazást, mely tetszőleges eredetű barnaszénnek 10%-nál kisebb nedvességtartalomig való ki­szárítása, ezt követő porráőrlése, brikeltezése és 5001 —600 C° közötti hőmérsékleten fogana­tosított lepárlása útján keletkezett. A lepárlás útján kapott barnaszén-koksznak kénnel szembeni reakcióképessége még a leg­jobb faszénfajták reakcióképessége mögött sem marad el. A törzsszabadalom szerinti eljárás további kiképzésénél azt találtuk, hogy ilyfajta szén­koksz a barnaszénbrikettnek 500 C° alatti, cél­szerűen 400° és 500° közötti hőmérsékleten fo­ganatosított lepárlásával is előállítható. Megállapítottuk továbbá, hogy a barnaszén­nek csupán 15% nedvességtartalomig-való elő­szárítása sem befolyásolja károsan a brikett mechanikai szilárdságát. A találmány szerinti feltételek mellett elő­állítót kokszoknak kénnel szembeni reakció­képessége emellett kielégítő egyéb fizikai tu­lajdonságaik is minden követelménynek meg­felelnek. Szabadalmi igénypontok: 1. A 139.Í06. számú törzsszabadalom sze­rinti eljárás fogan atosítási módja, melyre jeil­icmző, hogy a barnaszénbrikett lepárlását 500 C°-nál alacsonyabb, előnyösen 400° és 50Ö C° közötti hőmérsékleten foganatosítjuk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja, melyet az jellemez, hogy a barnaszenet 15% és ennél kisebb nedvességtartalomig elő­szárítjuk. A kiadásért telel a Tervgazdasági Könyvkiadó vezetője. Újpesti nyomda. — 1458. — F. v. a nyomda igazgatója.

Next

/
Thumbnails
Contents