141198. lajstromszámú szabadalom • Készülék sűrű folyadékok, különösen folyékony rúzs adagolására

Megjelent 1952. évi május hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141198. SZÁM. 33 c, 9-29. OSZTÁLY. — Lu-4. 'ALAPSZÁM. Készülék sűrű folyadékok, különösen folyékony rúzs adagolására. Lukács Andor vegyész, Budapest. A bejelentés napja: 1949. augusztus 4. Sűrűn folyó anyagok, különösein folyékony és félfolyékony ajakrúzs adagolására már java­solták golyós adagoló fejjel készült oly tartá­lyok használatát, amelyeknél a fejben elrende­zett golyó, a bevonandó felülettel való érintke­zés közben, forog és a tartály belsejéből felvett sűrűn folyó anyagot az ajakra felviszi. Ezek a készülékek sűrűbben folyó anyagok esetében, nyomás alkalmazása nélkül, nem mű­ködnek kifogástalanul. Kísérletek történtek oly irányban, hogy a folyadékot befogadó tartály polietilénből vagy más rugalmasan deformál­ható elasztometriküs anyagból készüljön. Az ily . anyagból készült tartály összenyo­mása, majd újbóli elengedése után, eredeti alak­ját ismét felveszi, belsejében azonban a kiszo­rított anyag térfogatának megfelelő üreg kelet­kezett, mert a kézzel kifejtett nyomóhaíás meg­szűnte után az elasztometirikus fal eredeti alak­ját visszanyeri. A tapasztalat azt mutatta, hogy az ilyen készülékből további anyag már nem, vagy csak igen körülményesen vételezhető, ha az -említett üreg a tartály belsejének egy részét teszi ki. így a tárolt folyadék jelentős része nem hasznosítható. E hátránynak szelep alkal­mazásával yaló megszüntetése a készülék szer­kezetét bonyolultabbá tenné és az előállítás költ­ségeit lényegesen fokozná. A találmány értelmében a fentemlített hát­rány kiküszöbölése végett a tartályt „képlékeny", tehát maradandóan deformálható anyagból, elő­nyösen ónból vagy valamely ónötvözetből, nagy tisztasági fokú alumíniumból, vagy képlékeny műanyagból készítjük és a golyós adagoló fej­jel összekötjük. A sűrű folyadékok, különösen folyékony rúzs adagolására alkalmas, találmány szerinti ké­szüléket tehát az jellemzi, hogy golyós adagoló feje és az adagolandó folyadékot befogadó kép­lékeny anyagú tartálya van, mely a golyós adagoló fejjel való, célszerűen oldható összeköt­tetésére alkalmas eszközzé! van ellátva. A képlékeny anyagból készült tartály az Összenyomáskor felvett alakját megtartja úgy, hogy abban a nyomás kifejtése, azaz adagolás után üreg nem keletkezik, s a tartályban lévő folyadék gyakorlatilag teljes egészében kiada­golható. A golyós adagolófej és a tartály között old­ható kötés lehet csavarkötés vagy szuronyzár. Ily módon a költségesebb alkatrész, a golyós adagolófej megtartása mellett, a kiürült tartály újjal helyettesíthető és a költséges adagolófej az olcsón forgalomba hozható tubusokkal is­mételten felhasználható. Szabadalmi igénypontok: '" 1. Készülék sűrű folyadékok, különösen fo­lyékony rúzs adagolására, melynek golyós adagoló feje van, jellemezve az adagolandó folyadékot befogadó, képlékeny anyagú tar­tállyal. 2. Az 1. igénypont szerinti készülék kiviteli alakja, melyet az jellemez, hogy a tartálynak a golyós adagolófejjel való oldható összekötésére alkalmas eszköze van. 3. A 2. igénypont szerinti készülék kiviteli alakja, melyre jellemző, hogy a golyós adagoló­fej és a képlékeny anyagú tartály közötti old­ható kötés csavarkötés .vagy szuronyzár. A kiadásért felel a Tervgazdasági Könyvkiadó vezetője. Újpesti nyomda. — 1026. — F. v. a nyomda igazgatója.

Next

/
Thumbnails
Contents