141188. lajstromszámú szabadalom • Szemüvegtok

ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141188. SZÁM. 42 h, 26—37. OSZTÁLY. — Z-2719. ALAPSZÁM. Szemüvegtok. Zelenka Pál okleveles gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja: ÍA. -február 23. ' A találmány szemüvegtok, melyet a rajta, benne fixen vagy cserélhetően elrendezett na­gyítólencse (lupe) jellemez. Az új szemüvegtok előnye, hogy a benríe tárolt szemüvegen kívül egy nagyítólencsét (lupét) is állandóan készenlétben tart és üzemi állásában annak tartószervéül (pl. mint - áll­vány vagy fogantyú) is használható. Az új szemüvegtoknak kényelmi szempontból is van jelentősége, amennyiben egész rövid használat céljából elég a nagyítólencsét üzemi állásába helyezni és a megtekintendő tárgy fölé tartani (pl. a kezelt villamosjegy fölé) és nem kell a szemüveget kivenni, feltenni és levenni és a tokba visszahelyezni. A mellékelt rajzokon a találmány egy-egy példaképeni kiviteli alakja van vázlatosan min­den, a szakértők általi kivitelezéséhez szükség­telen részletnek mellőzésével feltüntetve. Az 1. ábra a benne tárolt 2 szemüveggel1 és a 3 csuk­lóval (pl. gömbcsuklóval) rajta elfordíthatóan felerősítve elrendezett 4 nagyítólencsével tün­teti fel nyitott helyzetben az 1 szemüvegtokot. A 2. ábra a készletet egyik üzemül helyzetében. a szemüvegtokot nyitva és széles nyitott szé­lére, az 5 asztalra állítva ábrázolja, amikor a tok a 4 lupénak állványa-gyanánt van hasz­nálva., a -6 tárgy fölött. A 3 ábra pedig az 1 szemüvegtokot felülnézetben vázolja kifelé for­gatott • 4 lupéval, úgyhogy a tokot fogantyú gyanánt lehet kézben tartani. A tokon több lencse is alkalmazható célszerűen. ., ' . Szabadalmi igénypontok: 1. Szemüvegtok, jellemezve a rajta vagy benne fixen vagy cserélhetően elrendezett na­gyítólencse (lupe) által, melynek üzemi hely­zetében tartószervéül (p"l. állvány, fogantyú gyanánt) használható. -2. Az 1. igénypont szerinti szemüvegtok, azzal jellemezve, hogy az optika — kívül vagy benne — eltolhatóan vagy elforgathatóan (pl. csuklósan, gömbcsuklósan) felerősítve van rajta elrendezve. . 3. Az 1. igénypont szerinti szemüvegtok, azáltal jellemezve, hogy rajta vagy benne fixen vagy cserélhetően több lencse Van elren­dezve, melyek bármelyike egymástól függetle-" nül is használható. t 1 rajzlap-melléklettel A kiadásért, felel a Tervgazdasági Könyvkiadó vezetője. Újpesti nyomda. — 1026. — F. y. á nyomda igazgatója.

Next

/
Thumbnails
Contents