141168. lajstromszámú szabadalom • Hangerő fokozó és nagyszínnemesítő

ORSZÁQOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141168. SZÁM. 51 c,'/—12. OSZTÁLY. — L-9972. ALAPSZÁM. Hangerőfokozó és hangszínnemesítő. Lábossá Notter József esztergályos mester, Budapest. A bejelentés napja: 1948. november 3. A találmány általában minden vonós hang­szernél (hegedű, brácsa, gordonka vagy nagy­bőgő) igen jelentős hatással alkalmazható. Az ezidőszerint használatos ilyenfajta hang­szerek hangereje a találmány segítségével erős­bödik, hangszínezetük pedig fokozott mérvben nemesebbé válik, mert a találmány különös célja az, hogy a vonóshangszereknek a hang­erejét fokozza, vagy a hangjukat nemesebben csengővé tegye. A hangerő fokozására és a hangszín nemesí­tésére irányuló műszaki feladatot 1 drb. húr­tartó gomb; 1 drb. húrtartó állvány; végül 1 drb. lélekfa segítségével, vagyis az említett anyagoknak valamely hangszerbé szakszerű és megfelelő módon történő beállításával (elhelye­zésével) áll módunkban megoldani. A cél eléréséhez a találmány szerint az szük­séges, hogy a húrtartó gombot, a húrtartó áll­ványt és a lélekfát, az igénypontokban részle­tesen megadott méretek szerint, és anyagból készítsük el. A fentiekben általánosságban ismertetett ta­lálmány 'kivitelezését a mellékelt vázlatos rajz szemléltetően mutatja és megmagyarázza. Tehát a vázrajz 1. ábrája a találmány szerinti húrtartó gomb­ot; 2. ábrája a középrészen köralakszerűen ki­vágott húrtartó állványt; végül . 3. ábrája a gömbölyű formára kiesztergályo­zott: lélekfa gyakorlati kivitelezését mutatja, illetőleg szemlélteti. Szabadalmi igénypontok: 1. Húrtartó gomb, azzal jellemezve, hogy a hangszer nagysága és minősége (nagybőgő, kisbőgő, brácsa vagy hegedű) szerint 7-től 24 mm-ig terjedő átmérője; 1.5—5 cm-ig terjedő hosszúsága, és 5-től 20 mm-ig terjedő átmé­rőjű tengelymenti furata van. 2. Húrtartó állvány, azzal jellemezve, hogy annak középső részén — az ezidőszerint hasz­nált kézi vagy művi kivágás (faragás) helyett — összefüggő, osztatlan, köralaikú kivágás, a felső kerekded részén pedig a húrok számára négy bemélyedés van. 3. Lélekfa, azzal jellemezve, hogy a középső részének keresztmetszete az alsó és a felső (végső) részek keresztmetszeténél vékonyabb, formája pedig gömbölyű vagy négyszögletes. 4. Áz 1—3. igénypontok szerinti húrtartó gomb, húrtartó állvány és lélekfa kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy som-, jávor-, rózsafából vagy csontból van készítve. 1 rajzlap-melléklettel

Next

/
Thumbnails
Contents