141153. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kézi harisnyakörkötőgépekhez a harisnya talp- és bokarészének megerősítésére

C;;S.':AOOS-TALALMANYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141153. SZÁM. 25a, 79—29..OSZTÁLY. — J-4977. ALAPSZÁM. Berendezés kézi harisnya-körkötőgépekhez a harisnya talp- és bokarészének megerősítésére. Juristovszky Sándor kötőgépkereskedő, Budapest. A bejelentés napja: 1948. április 7. ' Harisnya körkötőgépeknél általában csak a harisnya orrát és a sarkát tudják pótszál fel­használásával erősebbre 'kötni, az ugyancsak nagyobb kopásnak kitett talp- és bokarésznek ilymódon való megerősítésére azonban miridí­. eddig nem volt meg a technikai lehetőség — ki­véve a nagyipari cotton-hairisnyakötőgépeken kötött műselyem és hernyóselyem harisnyá­kat — minthogy a talp- és bokarés'zt körben kötik és így az erősítő pótszál nemcsak a tal­pat és a bokának a sarok feletti hátsó részét, hanem a lábfej felső részét és a boka mellső részét is 'megerősíti, amire azonban szükség nincs. A találmány szerinti berendezés házi­ipari körkötőgépeknél is lehetővé teszi a talp­as bokarésznek pótszál segélyével való meg­erősítését. A találmány a csatolt rajzon példaképe« fel­vett kiviteli alakjában van feltüntetve, még­pedig az 1. ábra a berendezés elölnézete, a . 2. ábra a berendezés felülnézete, a 3. ábra a körkötogep tűsoránalk vázlatos fe­lülnézete, a tűsor kerülete mentén elmozgatható dióval, valamint! a fix helyzetű vezérlősínnel, a 4. ábra a- berendezés talpazatának felülné­zeíe. az . 5. ábra pedig a talpazatra szerelt kétkarú emelő felülnézete. A- rajzon -a- jelöli a körpályán elhelyezett tűsort, -b- pedig a gépállványzat vezetősínén a tűsor kerülete mentén elmozgatható diót. A dió -c- szárnyúlványának lefelé nyúló -c1 ­ágára -d- csavar segélyével az -e- tartótest van felerősítve, mely három furattal van el­látva. A két szélső -f- furat a berendezés -g­talpazatából lefelé álló egy-egy tartócsapnak befogadására szolgál, a középső furaton pedig a -h- csavar vezethető át, melynek segélyével a -g- talpazat rögzíthető az -e- tartótesten. A -g- talpazat fölött az -i, j- kétkarú emelő­helyezkedik el, melynek forgástengelyét a -g­talpazatból függőlegesen felfelé álló -k- csap alkotja. Ez emelő az. -m- tekercsrugó hatása, alatt áll, melynek egyik végét -n- csavar az emelőhöz erősíti, míg másik vége a -g- talpa-. zatból fölfelé álló -o- tartórúdra van rá­akasztva; ez utóbbi rúd felső végéhez a rajzon fel nem tüntetett kengyel van erősítve, mely­nek furatában az erősítő pótszál vezetődik. A kétkarú emelő, -j- karján -p- hosszhasíték van, amelyben a függőlegesen lefelé nyúló -r­ütközőrúd van -s- csavaranya segélyével állít­ható módion megerősítve. Az emelő másik -i­karja kampósra van kialakítva, és ennek végé­hez -t- rögzííőcsavar segélyével a -v- horog van erősítve. A -g- talpazatból a kétkarú emelő forgás­tengelyének fölfelé nyúló függőleges folytatásá­ban a -w- orsószeg áll ki, mely az erősítő pót­fonal -z- orsóját tartja.. Ezenkívül a talpazat a saját síkjában fekvő -y- karnyúlvánnyal van ellátva, melyen--x- szálvezető furatok vannak. A kétkarú emelő elfordulási mértékének szabályozására a -g- talpazaton -1- csavarszeg van, melynek az emelő -j- karja nekiütközik. Hogy a kétkarú emelőt az ^m- rugó hatása ellenében hátra forgatott helyzetben rögzíteni lehessen, az emelőn -2- furat van; melyen az emelő hátraforgatott helyzetében a rajzon fel nem tüntetett csapszeg dugható át; ebben a helyzetben a csapszeg nekitámaszkodik a -g­talpazat szélének és megakadályozza az eme­lőnek rugóhatás alatt való előrefoirdulását. A kétkarú emelő működtetésére a félköralakú -3- sín van a gépvázra szerelve, mely' félkör­alakban körülveszi az -a- tűsort és attól oly távolságban helyezkedik el, hogy belső széle belenyúlik a -j- emelőkarból lefelé nyúló -r­ütközőrúdnak forgási pályájába. A -3- sin egyik végén a lejtős -4- felfutópálya van kialakítva. A berendezés a következőképen működik:­Mint már' említettük, a berendezésnek a kör­kötőgépre való felszerelhetése céljából a kör­kötőgép -b- diójának -c- szárnyúlványából le­felé álló -c1 - szárra -d- csavar segélyével az -e- tartótestet erősítjük fel, azután a berende­zés -g- talpazatából lefelé álló -két tartócsapot beillesztjük a testnek két. szélső -f- furatába, a középső furaton pedig átvezetjük a -h- szorító­csavart, melynek segélyével a talpazat az -e-

Next

/
Thumbnails
Contents