141147. lajstromszámú szabadalom • Műtégla

ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141147. SZÁM. 80 b. 18. OSZTÁLY. — F-11521. ALAPSZÁM. Műtégla. • Rimamurány Salgótarján Kohászati Üzemei Nemzeti Vállalat, Ózd, mint Frankfurt Imre művezető ózdi lakos jogutóda. A bejelentés napja: 1948. november 4. A találmány szerinti műtégla pl. szurdok­püspöki kovaföldből, somsályi barma szénpor-, 'hót, fűrészporból és kötőagyagból készül. Eze­ket őrlés utáin megkeverve és nedvesítve kézi famintá'kon vagy csőhúzó préseken formázzuk lés 850 C°-on égetjük. A szén és fűrészpor.ezen a hőfokon elégve, likacsokat eredményez, a kovaföld és agyagmassza keményre ég. A mellékelt rajz kiviteli alakokat ábrázol. Az. 1.—6. ábrák csőhéjak, a 7. ábra normatégla, a 8. ábra peremsapka és a 9.—10. ábra válaszfal­téglák távlati képe. A téglákat gőz-gáz, hűtőcsövek;, transzformá­tor és villamos kapcsoló cellák hő- és hang­szigetelésére alkalmazzuk. A felrakásuk egy­szerű, gyors és olcsó. Példa a téglák készítésére: 60 % szurdokpüspöki kovaföldhöz (0—2 mm szemcsenagyság), 10 % poltári agyaghoz (0—1 mm szemcsenagyság), 15 % somsályi szénpor­hoz (0—4 mm szemcsenagyság) és 15% fűrész­porhoz (0—1 mm szemcsenagyság) 17 % vizet adunk nedvesítés céljából, utána kalapácsos malmon őröljük, majd Eirich keverőn, utána samott-keverőn keverjük, formázását kézzel fa­mintában (lapostéglánál) vagy csőprésen (cső­liéjaknál) végezzük és generátor tüzelésű cse­répégető kemencében 850 C°-on kiégetjük. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás könnyű fajsúlyú hőszigetelő téglák és csőhéjaik készítésére, melyre jellemző, hogy fűrészporon kívül 0—4 mm szemcsenagyságú szénport is adagolunk az anyag keverékbe és azután kiégetjük. , ' ' ^ 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganato­sítása módja, melyre jellemző, hogy 850 C°-nál égetjük ki. . 3. Az 1.—2. igénypontok szerinti eljárás fo­ganatosítási módja, melyre jellemző, hogy hulladék szénport vagy fűrészport használunk. 1 rajzlap-melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents