141073. lajstromszámú szabadalom • Írógépfedél

ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.073. SZÁM. B A/f 25/26 / 15. g. 40-46. OSZTÁLY. — Z-2768. ALAPSZÁM. Irógépfedél Zelenka Pál okleveles gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja: 1949. április hó 5. A találmány írógépfedél, melynek célja az író­gép burkolásán, védelmén kívül az, hogy haszná­lat közben a gépíróasztalt helyettesítse. Második feladatának a találmány azáltal felel meg, hogy oldallapjai lehajthatok, mint asztallapok. A ta­lálmány egy példaképpen! kiviteli alakja a mellékelt vázlatos rajzon van a szakértők által való elkészítéséhez szükségtelen részletek mellőzé­sével feltüntetve. Az 1 írógép a kombinált írógép­fedél 2 alaplapjára van helyezve, melynek aljára célszerűen lábak vannak erősítve. Az 5 oldallapok a 2 alaplap két oldalszéle körül tetszőleges szög alatt beállíthatóan hajthatók le a 4’ csuklós pán­tokkal: ugyanúgy a 8 hátlap az alaplap hátsó széle körül, a 7 felső lap hátsó széle a 8 hátlap felső széle körül, a 6 első lap felső széle pedig a 7 felső lap első szélével 4’ tetszőleges szög alatt beállít­ható csuklós pántokkal vannak egymáshoz illesztve, minek folytán iratoknak vízszintes, függőleges vagy ferde elhelyezésére alkalmasak. Előnye a találmánynak, hogy összehajtva kis helyen elfér, ennek folytán könnyen tárolható és szállítható. Szabadalmi igénypontok: 1. írógépfedél azzal jellemezve, hogy első lapja csuklósán van a felső lapjához illesztve, mely célszerűen a hátlaphoz, ez pedig az alaplap hátsó széléhez van csuklósán illesztve, úgy hogy az első lap fölemelésével a fedőlapot és a hátlapot cél­szerűen hátrabillenthetjük oly módon, hogy ezek különböző tárgyak vízszintes, függőleges vagy ferde helyzetben való rögzítésére, tárolására alkal­masak. 2. Az 1. igénypont szerinti írógépfedél kiviteli alakja, jellemezve egymással szomszédos lapjai kö­zött elrendezett, tetszőleges szögben rögzíthető csuklós pántokkal, melyekkel az írógépfedél lap­jainak egymással bezárt szögét tetszőlegesen be­állíthatjuk. 1 rajzlap A kiadásért felel a Nyomtatványellátó Vállalat igazgatója. 1403. Terv Nyomda. 1955. — Felelős vezető: Bolgár Imre.

Next

/
Thumbnails
Contents