141067. lajstromszámú szabadalom • Eljárás timföldhidrát tartalmú kaucsukkeverékek és kaucsukemulziók előállítására

Megjelent 1952. évi március hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141067. SZÁM. 39 b, /—/•/. OSZTÁLY. — S-20913. ALAPSZÁM. Eljárás timföldhidráttartalmú kaucsukkeverékek és kaucsukemulziók előállítására. Spolek pro chemickou a hutni vyrobu, národni podnik, Praha. Á bejelentés napja: 1948. december 14. Németországi elsőbbsége: 1944. március 20. (A 41.700/948. Ip. M. sz. rendeltet 1. §-a alapján.) Pótsziabadalom a 139999. számú törzsszabadalomhoz. A 139999. számú magyar szabadalom leírá­sában a kaucsukipar céljaira alkalmas timföld előállítására oly eljárást ismertettünk, amelynél a timföldtartalimú anyag lúgos feltárásával ka­pott aluminátlúgot szénsavval vagy szénsavtar­talmú gázokkal oly rövid idő alatt reagáltatjuk, hogy a timföld zavaró kristályos kialakulása nem következhet be. Ezzel az eljárással oly tim­földet kapunk, amely tisztasága, kedvező felü­leti sajátságai és a részecskék szerkezete szem­pontjából a kaucsukipar követelményeinek meg­felel. Ügy találtuk, hogy a törzsszabadalom szerinti eljárással kapott timföldhidrát túlnyomó része stabil, huzamosabb idő multán nem alakul át más vegyületté és így kaucsukkeverékek és kaucsukemulziók töltőanyagaként különösen al­kalmas. Ez a stabil amorf timföldhidrát mint ilyen röntgenográfiai úton mindig megállapít­ható. Ugyancsak megállapítható az a körülmény is, hogy valamely adott amorf timföldhidrátot valóban aluminátlúgokból a törzsszabadalorn szerinti eljárással állítottak elő. A kész termék ugyanis ez esetben! csekély mennyiségű nátron­lúgot (NaOH) és 1—6 súlyszázalék szabad vagy kötött szénsavat (C02 ) is tartalmaz. Emellett e timföldhidrát normál töménységű vizes oldata 8—10 pH értékét mutat. Más ismert eljárások­kal előállított hasonló termék reakciója semle­ges, vagy csak gyengén lúgos. A széndioxid a termékben vagy adszorbeál­tan, vagy bázikus alumíniumkarbonát, esetleg nátriumkarbonát alakjában van jelen. Az ilyen timföldhidrátok lúgos tulajdonságaik következtében ikaucsukemulziókban is alkal­mazhatók, anélkül, hogy ott koagulálást okoz­nának. A találmány szerinti eljárással nagy mérteik­ben töltött kaucsuktermékek állíthatók elő, ame­lyeknek dörzsöléssel és húzóerővel szemben nagy az ellenállásuk. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás timföldhidrátot tartalmazó kaucsuk­keverékek és kaucsukemulziók előállítására, melyre jellemző, hogy töltőanyagként alumi­nátlúgokból a 139999. számú törzsszabadalom szerinti eljárással előállított oly timföldhidrátot alkalmazunk, amely röntgenográfiailag teljesen vagy túlnyomó részben stabil, amorf struktúrát mutat. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás fogánato­sítási módja, melyre jelemző, hogy oly amorf timföldhidrátot alkalmazunk, melynek normál töménységű vizes oldata 8—10 pH hidrogénion koncentrációjú. 3. Az 1. vagy 2. igénypont bármelyike sze­rinti eljárás foganatosítási módja, melyre jel­lemző, hogy oly timföldihidrátot alkalmazunk, amely szabad vagy kötött állapotban 1—6 súlyszázalék C02 -t tartalmaz. A kiadásért felel a Tervgazdasági Könyvkiadó vezetője. Újpesti nyomda. — 79. — F. v. a nyomda igazgatója.

Next

/
Thumbnails
Contents