140936. lajstromszámú szabadalom • Eljárás száraz, oldható kávékivonat előállítására

Megjelent Í952. évi január hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140936. SZÁM. 53 d. OSZTÁLY. — C-6282. ALAPSZÁM. Eljárás száraz, oldható kávékivonat előállítására. Casneia Aktiengesellschaft, Glarus (Svájc). A bejelentés napja: 1948. november 3. Finoman őrölt, pörkölt kávébabnak vízzel való kilúgozása és aromahordozó adalék, pl. szén­hidrát hozzákeverése útján készítettek már olyan kávékivonatokat,, amelyekből forró víz­ben való egyszerű oldás útján kávé készíthető. Ezeknek az ismert ikávékivonatokinak azonban az a hátrányuk, hogy az aromahordozó adalé­kuk, vagy íz szempontjából nem teljesen meg­felelő, vagy pedig nedvszívó és ennélfogva csökkenti a kávékivonat tartósságát. . A találmány szerint e hátrányt avval küszö­böljük ki, hogy aroinahordlozóként a kávébab­ban fel nem> lelhető (fajidegen zsíranyag alkotta adalékot keverünk a kávélúghoz és ezt a keve­réket porlasztva szárítjuk! és porítjuk. A következőkben a találmány szerinti eljárás két példaképem foganatosítási módját Ismertet­jük. /. kiviteli példa: 5 kg frissein pörkölt, finoman őrölt kávét nyo­más alatt működtethető kivonőoszlopba helye­zünk, a vízzel foganatosított kivonatolást 120— 140 C°-os hőmérsékleten addlig folytatjuk, amíg az oszlophoz csatlakozó átfolyóhütő kifolyójá­ból kb. 5% szilárdl anyagot tartalmazó 20—25 liter folyékony kávélúg ki nem csepegett. Ezt a kávélúgot aztán amerikai mogyorónak kb. 40%-os olajtartalmú, szagtalanított olaja /izes emulziójával keverjük olyan arányban, hogy 20 liter kávélúghoz 0,5—1,0 Iter olajemulziót adunk. A keveréket homogenizáljuk, majd por­lasztóban porrá szárítjuk. Az így nyert por kel­lemes illatú és forró vízben való oldásakor aro­maanyagát átadja a víznek. 3 g port 100 cm3 vízben oldva egy csésze erős feketekávét ka­punk. A folyadék felszínén habréteg képződik, amely a csekély olajmennyiséget szuszpenzáció alakjában tartalmazza. A kávé ízét az olaj nem befolyásolja. Az eljáráshoz használhatunk bármilyeni más növényi, sőt állati olajat vagy,zsírt is. Lehetsé­ges növényi és.állati zsíranyagok.,együttes al­kalmazása is. , « ,....•.,.-.. 2. kiviteli példa: Az 1. kiviteli példia szerinti: módon előállított kávélúgon kívül kazeintől mentes tejfelt is ké­szítünk, még pedig olymódon, hogy rendes tej­felt vizezünk, azután centrifugálunk és pasteuri­zálunk. Azi így nyert tejfel kb. 40% tejzsírt és csak rendkívül kis mennyiségű kazeint tartal­maz. Ebből a tejfelből a kávélúg mennyisége 10%-ával egyenlő mennyiséget hozzákeverünk a kávélúghoz s e keveréket azután porlasztóban porrá szárítjuk. 3 g ilyen por 100 cm3 forró víz^ ben oldva egy csésze erős feketekávét ad. Az említett porhoz hozzákeverhetünk még tejport és porcukrot is. Ennek a keveréknek forró vízben való oldása édes tejeskávét ered­ményez. A találmány szerint készített kávékivonat tar­tósságát kedvezően befolyásolja a benne levő cserzőanyagoknak a zsíranyagokra kifejtett konzerváló hatása. Ezt a konzerváló hatást még növelhetjük, kiváltképen tejzsírnak aromahordo­zóként való alkalmazása esetében, ha a keverék­hez a szárítás előtt kis mennyiségű — legfeljebb 2% — égetett cukrot adunk hozzá. A porlasztás útján nyert poralakú kávékivo­natot akár dobozokba vagy zacskókba tölthet­jük, akár tablettákká vagy kockákká sajtolhat­juk. Ez1 a kávékivoniat teljes mértékben oldódik forró vízben, tökéletes kávéaromával rendelke­* zik, nem nedvszívó és ennélfogva rendkívül tartós. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás száraz, oldható kávékivonat előállí­tására finoman őrölt, pörkölt kávébabnak vízzel való kilúgozása és .aromahordozó adalék hozzá­keverése útján, amelyre jellemző, hogy aroma­hordozóként a kávébabban fel nem1 lelhető zsír­anyag alkotta adalékot keverünk a kávélúghoz és ezt a keveréket megszárítjuk és porítjuk.. 2. Áz 1. igénypont szerinti eljárás foganatosí­tási módja, amelyre jellemző, hogy a kávélúg­hoz zsíranyagemulziót adagolunk.

Next

/
Thumbnails
Contents