140863. lajstromszámú szabadalom • Ház

1408631 • vagy hasonlóknak felállítását lehetővé tegyék Minthogy a tetőszarufák szokásos -5- össze­kötő tagjai egyidejűleg a födém hordására szolgálnak, megtakarítjuk a szokásos nehéz födémgerendákat. Minthogy az -1- külső falak felső részét a tetőnek a födém alatt futó részei pótpljak, megtakarítást érünk el a külső falak anyagában is. A találmány további előnye í^Arpí^ftügy a'föaérafferéfMáfe^líözépénelc* alátámasztására szolgáló, szokásos hordképes középfalak ugyancsak fölöslegessé válnak, minthogy/ ezek a gerendák elesnek. A hordké­pes középfalak helyett tehát, amennyiben szük­séges, nem hordképes vékony közbenső' falakat lehet emelni. A rajzon földszintes ház van ábrázolva, azon­ban a találmány ugyanilyen előnyökkel felhasz­nálható többemeletes épületnél is. A tetőszék­nek szarugerendái és más részei fából, vasbe­tonból vagy profilvasakból is állhatnak. Szabadalmi igénypontok: 1. Ház lejtős tetőfelületekkel,- azzal jelle­mezve, hogy a legfelső emelet részben bele­nyúlik a tetőfelületek közötti térbe és az eme­letnek födémét vízszintes deszkák, vagy hason­lók hordják, melyek az egymással szemben fekvő tetőszarufákat oly pontokon kötik össze, melyek e szarufák alsó végei fölött feküsznek. 2. Az 1..igénypont szerinti ház kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a külső falak felső hom­lokfelületeire felfekvő betonkoszorú a tetőszaru­fák alsó végeinek befogadására szolgáló kivá­gásokkal van ellátva. 3. Az 1. és 2. igénypontok szerinti ház kivi­teli alakja, azzal jellemezve, hogy a külső fa­lakra felfekvő betonkoszorú egyidejűleg e fa­lakban elrendezett ajtó- és ablaknyílások felső elzáró tagját alkotja. 140863 1 rajzlap-melléklettel U • $»$&Z A kiadásért felel a Tervgazdasági Könyvkiadó vezetője. Újpesti nyomda. — 4516. — Fv. a nyomda igazgatója.

Next

/
Thumbnails
Contents