140862. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szalma és más növényi hulladékanyag kezelésére, különösen műtrágyának ily anyagokból való előállítására

W' r\ Megjelent 1951. évi december hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL 140862. SZÁM. 16. 7—14. OSZTÁLY. — G-10356. ALAPSZÁM. Eljárás szalma és más növényi hulladékanyag kezelésére, különösen műtrágyának ily anya­gokból való előállítására. Bougaud Jean Guy Prudent mérnök, Boulogne-sur-Seine (Franciaország). A bejelentés napja: 1947. december 29. Franciaországi elsőbbsége: 1945, szeptember 19. (A 41.700/1948. Ip. NI. sz. rendelet 1. §-a alapján.) Ismeretes, hogy műtrágyának szalmából vagy más növényi hulladjékanyagból való előállítása végett szükséges, hogy ezek az anyagok, ame­lyeknek rostszöveteit fermentálni kell, legalább megközelítőleg annyi nedvességet tartalmazza­nak, amennyit a .természetes növényi trágya­anyagok tartalmaznak. Ez a mennyiség kb. 75 —80%. Ezenkívül a baktérium és gombaflóra kifejlődése végett a kezelt anyagba olyan azo­tált összetevőket kell bevinni, amelyeket a mikroorganizmusok közvetlenül asszimilálni ké­pesek. Műtrágya előállítása végett eddig úgy jártak el, hogy először a nyersanyagot vízzel öntöz­ték, azután a tömeg felületén szétterítették az azotált terméket, nevezetesen azt vagy perme­tezték, vagy poralakban szórták fel. Ennek az eljárásnak az a hátránya, hogy a kézimunka következtében költséges* hosszú ideig tart és fáradságos. Emellett a kezelés egyenlőtlensége következtében a termék heterogén és bizonyta­lan minőségű. A találmány értelmében ezeket a hátrányokat a következő intézkedéseik egyenkénti vagy elő­nyösen kombinált foganatosításával szüntettük meg: a) a szalmát vagy kiindulási anyagot alkal­mas tartályban nyomás alatt kezeljük, b) egyetlen műveletben1 kombináljuk az anyag nedvesítését és azotált termék, vagy más, a fermentálódást elősegítő anyag bekebelezését. Evégből az anyagot az említett termék vizes oldatával impregnáljuk. A találmány egyik előnyös kiviteli alakjánál, amelyet példakép adunk meg, a szalmakévéket abban az alakban, amelyben azok a kévekötő­gépet elhagyják, tömítetten elzárható tartályba visszük, amely akként van méretezve, hogy 200 kg/cm2 beiső nyomással terhelhető. Ezután a tartányt oly vízzel töltjük fel, amely az azo­tált anyagot oldatban tartalmazza. Majd végül a tartány belsejében hidraulikus úton, pl. szi­vattyúval vagy kompresszorral, vagy tetszőle­ges más módon túlnyomást létesítünk. Ha a kévéket 200 kg/cm2 nyomás alatt félóra hosz­szat tartjuk, az elegendő ahhoz, hogy víztartal­mukat 75—80 % -ra emeljük. Ezután a tartányt kiürítjük, a kévéket kirakjuk, felbontjuk és a szalmát halomba rakjuk. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás szalmának és más hulladékanyag­nak, különösen műtrágya előállítása végett való kezelésére, melyre jellemző, hogy a kezelendő anyagot tartályban nyomás alá helyezzük. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganatosí­tási módja, melyre jellemző, hogy a nyersanyag nedvesítését és annak azotált terméket, vagy 'a fermentálást elősegítő más anyagot tartalmazó, vizes oldattal való impregnálását egyetlen • munkafolyamatban foganatosítjuk. 3. Berendezés az 1. vagy 2. igénypont sze­rinti eljárás foganatosítására, melyet nyQmás aktti kezelés foganatosítására alkalmas tartány és a tartályban hidraulikus nyomás előállítására alkalmas eszközök jellemeznek. A kiadásért felel a Tervgazdasági Könyvkiadó vezetője. Újpesti nyomda. — 4516. — Fv. a nyomda igazgatója.

Next

/
Thumbnails
Contents