140801. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kampónélküli lakat előállítására

Megjelent 1951. évi november hó 1-én.^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140801. SZÁM. , •• , . ,. ' • - .-» : 68/a, 100—1Ű8. OSZTÁLY. — M-13460. ALAPSZÁM. Eljárás kampónélküli lakat előállítására. Malczanek Károly géplakatos, Nagytétény A bejelentés napja: 1948. március 9. •"'"'" A találmány tárgya oly lakat, amely főként lakatpántok lezárására alkalmas és előnye abban van, hogy a! lakatpántba illeszkedve azt takarja, s így illetéiktelen nyitás ellen biztonságosabb. A találmány szerinti lakat célját úgy éri el, hogy a lakatpánt ellendarabjának kengyelét magába fogadja, s így reteszeli. Nincs tehát kengyele, mint az ismert lakatoknak, amelyek a lakat­pánt ellendarabjának kengyelében lötyögve bár­mely feszítő szerszámmal könnyen nyithatók voltak. A találmány szerinti lakat példaképpeni kiviteli alakját az 1. ábra mutatja fedőlemez nél­kül, míg a 2. ábra a fedőlemezt ábrázolja. A lakat külalakja lehet kerek, négyszögletes, vagy más külalakú vaslemezdoboz. A doboz fenéklap­jába hosszúkás — 1 — lyukat kell készíteni. A dobozban, pedig' kulccsal működő szerkezet van elhelyezve,' amely a kulcs elfordításával záró­dik vagy nyílik. E szerkezet lehet gyakorlatból már ismert biztonsági, vagy egyszerű zár. A szerkezetnek a dobozba helyezése után a dobozt fedőlemezzel lé kell zárni, amibe már előzőleg a kulcsnak lyukat kell készíteni. A dobozt és a fedőt csapszeggel össze kell erősíteni. A rajzon fel nem tüntetett zárszerkezet által mozgatott, a lakatpánt ellendarabjának —2 — kengyelébe behatoló, s ezt reteszelő, az —5— lakatházban egyenesen vezetett szervet a rajzon —> 4 jelöli. Szabadalmi igénypontok: 1. Lakat, különösen lakatpántok lezárására, azzal jellemezve, hogy a lakat-testen a lalkatpánt ellendarabja kengyelének (pl. 2) befogadására nyílás (pl. 1) van kiképezve, továbbá a pánt lezárására a lakatnak a nyúlvány nyílásába kulccsal működtethetően behatoló reteszelő szerve (pl. 4) van. 2. Az 1. igénypontban meghatározott lakat kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a lakat zárószerkezetét magában foglaló doboz vagy lakatház oly egyenes körhenger alakú, amely körhengernek alkotó irányú magassága átmérő­jénél kisebb és a záró retesz mozgássíkjával párhuzamos köralakú fenék- és kulcsnyílással ellátott fedőlapja lemezből van. 1 ipajzlap-mdlékJettel

Next

/
Thumbnails
Contents