140736. lajstromszámú szabadalom • Csepegtető-, fecskendező- és öntőzár

Megjelent 4052. Julius hö 4-én ORSZÁGOS TALAIMANYI HIVATAL­SZABADALMI LEÍRÁS 140736 64 a 19-55 osztály, G-l0444 alapszám Csepegtető, fecskendező és öntő zár Dr, GRIENSEYSS KARL, MÉRNÖK WIEN Bejelentés napja: 1948. október 7, Ausztriai elsőbbsége : 1948. február 28. . Az eddig Ismert csepegtető, fecskendező és öntő zárakat az jellemzi, hogy e feladatokat tübbé-kevésbbé bonyolult módon oldják meg és igy gyártásuk aránytalanul drága. , A találmány szerint az emiitett feladatokat igen egyszerű módon oldom meg, amennyi ben e célra az edény- és palacknyakak is­mert csavarmenetes zárát alakítom át. Az 1. ábra magának a zárnak a metszetei» a 2. ábra a zárnak és az edénynyak nyí­lásának metszete, e részek összecsavart, tömitett helyzetében, a 3. ábra a zárnak és az edénynyak nyi­lasának meszete, részben szétcsavart, ki­ürítő helyzetben, a 4. ábra pedig olyan további kiviteli alak metszete, amelynél a külső csavarmenetek a zárkupakon, a belsők pedig az eaény nya­kán vannak. Az 1 zárkupak szokásos 2 csavarmenetei (1-4) ábrák) a 3 edénynyak csavarmenetei­vel megegyeznek és ezekkel kapcsolódnak. Az, 1 zárkupak belső fenekére a parafából vágy más tömítő anyagból készült 4 betétet helyezzük, melynek a 4- ábra szerinü megol­dásnál 4a gyűrű alakja van. A kisebbik 5 fu: raton jön be a levegő és a nagyobbik 6 fu­raton át adagoljuk az edény tartalmát. A 6- kifolyató nyilas közelében az 1 zár­kupaknak orralakú 7 nyúlványa van, mely a távozó folyadéksugarat vezeti és a zár­kupak rácsavarását és megszorítását meg­könnyíti. Ez a 7 toldat ill. nyúlvány a 6 kifolyató nyílást körülvevő cső alnkjában" is csatlakozhatik e nyíláshoz, hogy a ki­ömlő folyadék vezetése gusztusosabb le­gyen. Miután az 1 zárkupakot a palack vagy egyéb edény nyakára csavartuk, utóbbi nyílásának széle a 4 tömítő, tárcsához (2. ábra) vagy a töniit& gyUr'tÄiöz szorul (4. ábra) és az edényt ekként eltömíti. Ha az 1 zárkupakot korlátolt csavarással felfelé hajtjuk, az 5, 6 nyilasok a nyak 8 széle fölé emelkednek (3. ábra). Há most az edényt ill. palackot megdöntjük, a folya­dék a 6 nyíláson át távozik, mig az 5 nyí­láson át a téríogatpőtló levegő behatoK Az 5, 6 nyílások különböző méretezésé* vei a kiürítés sebességét a folyadék fajtája szerinü mindenkori szükségletnek megfele­lően szabhatjuk meg, úgyhogy a folyadék vagy csupán csepeg, vagy kifröccsen, vagy pedig folyik. További előny, hogy az edényt a zár el­távolítása nélkül lehet kiüríteni. Szabadalmi igénypontok: 1. Csepegtető, fecskendező és öntő zár, jellemezve olyan rá- vagy becsavart edény­zár-kupakkal, amelynek hengeres részén légbevezető nyilas és kiöntő nyílás. \an. 2. Az 1. igénypont szerinti zár kiviteli alakja, jellemezve a kiöntő nyílásnál vagy1 e körül létesített orr- ill. csőalakú nyúl­vánnyal a kiömlő sugár vezetésére. 1 rajz melléklettel A kiadásért felel a Tervgazdasági KönjvRiadó Vállalat vezetője fjpopress. Felelős vezető: Mező Sándor

Next

/
Thumbnails
Contents