140690. lajstromszámú szabadalom • Burgonyaültető-gép

Megjelent 1951. december 13., ORSZÁGOS TALAIMANYI HIVATAL v SZABADALMI LEÍRÁS 140690 45 b 21-25 (X.a.) T. 7552. alapszám , , , . _ : ; _ : „ i \"" Burgo^yaültetö-gép. TEMESVÁRI MÁRTON GÉPTERVEZŐ, BUDAPEST A bejelentés napja; 1948. november 6.'-' A 122.888 számű magyar szabadalmi le­írás szerint kapásnövények kétsoros ülte­tésére szerkesztett gépnél közös tengely­re ékelve egymás mellett két adagoló tár­csa működött, melyek a jobb és bal ada­goló csövekbe egyeiiö időközökben adagol­ják a gumókat. Az adagoló kanalakhoz a hozzáíolyást'egy előtte lévő tölcsér bizto­sítja, mely tölcsér táplálására mögötte lévő nagyobb befogadó képességű tartalék garat­tal ellátott adagoló felvonószerkezet szolgál'. A gép gyakprlatbavételével a tartalék ga-* rat és adagoló felvonó nem bizonyult meg­bízható működésűnek, mert a garatról a fel­vonó lemezeire a gumók egyenetlenül foly­tak, a nagyobb gumókból nagyon keveset, a kisebb gumókból pedig sokat szállított az előtte lévő adagoló tölcsérbe. -Az adagoló tölcsérben visz ort az egymás mellett működő adagoló kanalakon a gumó áthidalódott, mivel a fölösleg a kanalakról nem hullott le, igy nagy mennyiség került az adagoló csövekhez, ahol a többlet ösz­szemorzsolódott. . Az adagoló kanalakból az adagoló csöveken keresztül jobbra - balra egyenesen lenyúló v%Xf($ csö,veken keresztül a barázdába KŰHó gumó a benne lévő kinetikai energia következtében a földre érve a gép után gurult, úgyhogy az elvetett mag fészektá­volsága egyenetlen volt. Végül a gép első tengelyét csak lóvontatás­sal lehetett irányítani és ezért a gépet nem lehetett pontosan az előtte vetett sorok mellett az .előbbi keréknyomon elvezetni, ennek kö­vetkeztében sortávolságok az egyes fordulók között egyenetlenek voltak. A találmány szerint ezeket a tökéletlensége­ket azáltal szüntettem meg, hogy a gép ele­jén olyan vonószerkezetet alkalmazok, mely­nél a gép első tengelyét a tengelyre illeszt­hető vezetörud segítségével a vonószerke­zettől függetlenül a csapszög tengelye kö­rül korlátozott mértékben az ütközőig el­fordíthatjuk, ős ezáltal a gép első kerekeit az előző keréknyomokba pontosan kormá­nyozhatjuk, ezzel a sortávolságok a fordu­lók között pontosan biztosithatók. A tartalék garat alján az adagoló-felvonó nyílásánál fésűvel ellátott fenék van alkal­mazva, a felvonó lemezei helyett is fésű­ket alkalmazunk és igy a garat alján lévő fésűre állandóan guruló gumót a felvonó­nak alulról felfelé mozgó fésűi állandóan és egyenletesen szállíthatják az előtte lévő adagoló tölcsérbe. Az adagoló tölcsér közepén az adagoló tárcsák között lazán elhelyezett, rudacska biztosítja azt, hogy a két alutról-felíelé moz­gó adagoló kanálra rakodó fölösleges -gumó ne kerülhessen a vezetöcsőig, mert amikor a. felhalmozódó-"gumó a rudacskäba ütközik, lehull a kanálról és csak á kanálba lévő gumó kerül a vezető csőbe. Hogy az adagoló tölcsérbe állandóan csak a kellő mennyiségű gumó kerüljön az adago­ló-felvonóból, ezt a találmány szerint azzal érjük el, hogy az adagoló tárcsák közös

Next

/
Thumbnails
Contents