140641. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés cserélő szűrők felujítására

Megjelent 1951. november 15. / 1 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140641 szem. ; 85b osztály. M-13563 alapszám, * Eljárás és berendezés cserélő szűrők felújítására, CZECHOSLOVAK METAL AND ENGINEEMNG WORKS, NATIONAL COEPOKAHON CÉG PRAIIA-BAN, A bejelentés napja ; 1949. február 3, Csehszlovákiai elsőbbsége: 1948. február 9, Az úgynevezett cserélő szűrökben lényegi­leg úgy lágyítják a vizet, hogy a kationokat, p. o. a eserélömassza aktiv csoportjaiban kötött nátriuméit, a beömlő kemény vizberi lévő kalcium és magnézium kationjaival helyet­tesitik. A kemény viz kalcium és'rmagnézium sói, az aktiv masszával való érintkezés révén, átalakulnak a megfelelő nátrium sókká, amelyek nem teszik keménnyé a vizet, úgyhogy a lefolyó viz lágy lesz és lia'p," o^ kazántáplálásra hasz­náljuk, akkor hem okoz semmi lepedőket. / Mihelyt a cserélőmassza aktiv csoportjai á szűrőben telitődtek az átfolyó viz sóiból szár­mazó kationokkai, amely telitődés olyként mutat­kozik, hogy .a szúrt folyadékban egyre több keménység marad vissza, akkor a szűrő lágyí­tó képessége gyengülni kezd. E képesség hely­reállítása végett mellőzhetetlen, hogy eltávo­lítsuk a eserélömassza aktív csoportjaiból származó kalcium és magnézium kationokat Az ilyen felújítás céljára valamely, p.o» nátrium* klorid oldatot nyomunk át az aktiv massza rétegén és így helyettesítjük a kalcium és magnézium sók kationjait a felújító sós víz­ből származó, adekvát mennyiségű nátriuméi­val. " -.-'....,.,-,;. ..,-,'• A'rajzok 1-4. ábrája vázlatosan érzékel­. téti a szóban forgó, fajtájú szűrőt, különböző munkaäUapotaiban," melyeket a megfelelő dia­grammok, jeleznek. . A hengeres -1- tartály alakú szűrőt,'mely­nek tetején -2- beömlője és fenekén -3- lefo^ lycja van, mércejeléig megtöltjük az aktiv csé^­réíömas szávai, A -2- csonkon'át beömlő ke­mény viz előbb megtölti a -4- teret, azután fokozatosan keresztülhatol; a eserélömassza -5, 6- rétegem. Az -5- rétegben, amelyet ezután reakció rétegnek nevezünk, végbemegy a kalcium és magnézium .kationoknak a nát­riuméira való cseréje, úgyhogy a -0- réteg­be már lágyított víz hatol, amely semmi vál­»tozást sem idéz elő eme utóbbi rétégben, fiz kitetszik az 1. ábrabeli diagrammból, amely 'á —t- nyíl értelmében szemlélteti, hogy a beöm­lő víznek eredeti -t_~ keménysége miként csökken a -k- görbe szerint a visszamaradó -4,— keménységi értékre. \ lágyított víznek a szűrőn való áthaladása folyamán az aktív massza kimerül, úgyhogy bizonyos idő múlva a 2, áb'rá szerinti állapot következik be, mikor is a -7- réteg már tel­jesen ki van merülve s ezért a víz kemény­sége egyáltalán néni módosul benne. Ebben az állapotban az -5- reakcióréteg a —3- le> folyó felé vándorolt és a még érintetlen -6-aktív réteg t; rtálékfelszíne leszállt. Végül a 3. ábra szerinti állapot következik bé, mikor is áz -5- reakcióréteg' éppen az -1- szűrő fenekére érkezik és a -6- ti rtalékréteg ma­gassága zérusra csökken. Ha fölytatnók a víz átáramoltaíását, akkor az a -3- lefolyón at kilépne a szűrőből és visszamaradó kemény­ségé egyre növekednék, mig végül a szűrő, a2 _5- reakciőréteg tök'életes kimerülése miatt egyáltalán nem lágyítaná többé a vizet. Világos, hogy a szürÖ nem maradhat addig , üzemben, hogy ilyen állapot mutatkozzék: A 3. ábra jelzi azt az állapotot, melynél mul-

Next

/
Thumbnails
Contents