140562. lajstromszámú szabadalom • Önműködő villamos túláramkapcsoló

Megjelent 1351» évi mároius h<5 15— én. • ii.. ni in ír aiwiwll >• IIM<KI_II»_W m» pinnnii iinniiiiiuii MI ni iirniniiiii nur ir. 1. i -j— ' ' •" •" '"' ''f*» i *""* Mt ORSZÁGOS TÄLÄLMÄNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140562 szám 21c 68-72 osztály T - 4646 alapszám /VII g/ önműködő villamos tuláramkapcsold. Dr.Vájta Miklős o)ö.. gépészmérnök, Újpest A bejelentés napja: 1948. július 31. Yillamd® kapcsolókészülékek számos fajtájánál az ára® megszakításakor keletkező iv hatásos eloltására úgynevezett "mágneses fuvást" alkalmasnak, amely abból áll, hogy a megsza­kítandó áras által egy vasmagos elektromágnest gerjesztenek, amely két párhuzamos vaslemez fegyverzetté1 van ellátva oly mó­don, hogy a két fegyverzet között a levegőben vagy más szigete­lő kötegben áthaladd mágneses tér erővonalai merőlegesek a két fegyverzeten belül, a megszakitd érintkezők között keletkező Ív­re és azt az áram négyzetével arányos erővel igyekszenek helyé­ből iimoaditani. Ettől az iv erősen megnyúlva a környező levegő vagy más megfelelő közeg hűtő hatására deionizálődik, s igy az áram megszakad. As ilyen kapcsold készülékeknek a legtöbb fajtája azt a célt szolgálja, hogy önműködően megszakítsa a rajta átfolyó á­ramot az esetben, ha az áram egy bizonyos határt túllép. A kisebb­fajta tuláraaok ellen bizonyos Icésleltetett működésű szervek, pl. ikerfém- kioldókj a nagyobb, pl. rövidzárlat esetén fellépő tul­áramok ellen pedig elektromágneses gyorskioldók által működésbe hozott, s ezért wönműködő"-nek nevezett megszakitó készülék nyújt kellő védelmet. Az ilyen elektromágneses gyorskioldd abból áll, hogy a megszakítandó áram * vagy annak egyHkisebb, arányos része egj «lektroaágnest gerjeszt, amely mozgó fegyverzetét egj általában beállítható rugó- erő ellenében, akkor huzza be, amidőn az áram elért© azt az értéket, amelynél a megszakítónak késleltetés nél­kül önműködően meg kell as áramot szakítani,, Ilyenkor a gyors­kioldd azt a kilincs* vagy csukló-szerkezetet szabadítja fel, amely a megszakítót adaig a kikapcsoló rugó ellen bekapcsolt helyzetében tartotta. Mind a fuvomágnes, mind pedig a gyorskioldó- mágnes h«lyefc foglal el, létesítése költséget jelent és ha e két hát­rányos tulajdonságát csökkentendő, mereteit csökkentjük, az űzé­si áram hatására hátrányosan melegszik.

Next

/
Thumbnails
Contents