140534. lajstromszámú szabadalom • Rövid Galilei-féle távcső nem állítható okulárral

Megjelent 1951* ..évi''aáxelus hó 15-én fedBito.^ -.,.>-,•• .,., T — , r ... rrr., . : 1 „ , , | .... 1 . r | — iTi-nrr ni«-iiw nwiiiii.iwiwi 11 »••mmHi » m w m imn - 11 mi ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140534 szám 42Jj 10-13 osztály G- 10469 alapszám /¥II/é/ Rövid Galilei-féle távcső nem .'állítható okulárral. ' ; Optisehe Anstalt €*Pe 5 0E RZ Gesellschaft m*b.H.cég,Wien« A bejelentés napja: 1949«február 17# Ausztriai elsőbbsége: 1948.szeptember 7« 1 találmány Galilei-féle távcső,amely különösen mint porstentes színházi látcső használható, épitése lehetőleg rövid és a szokásos okulár-kihuzattal nem rendelkezik, A találmány értelmében ezt ugy érjük el, hogy a kettes távcsőként kiképzett - találmány szerinti - távcső mindkét objek­tivje helytállót pozitív külső lencséből és eltolható negativ bel­ső lencséből álló teleobjektivként együttraozgóan van kialakitva, mimellett használható leképezési viszonyok elérése végett az f2 gyújtótávolságú, belső negativ objektivlencsének a külső,pozitív objektivlencsetől való tgVeísága kisebb, mint e lencse £•, gyújtó­távolságának fele, továbbá az Í2/% gyujtőtávolságviszony,valaMint as X£ gyújtótávolságnak a negativ okulárlencsék f^ gyűjtőtávolságá­hoz való viszonya, vagyis t^/^ kisebb, mint 1,7. A találmány tárgyát a csatolt rajzon szinházi lát««©" példaképeni kiviteli alakján szemléltetjük, laimellett az 1. ábra a főtengelyben Tett metszetet, a 2* ábra az optikán át vett hosszmetszetet,végül a 3a» és 3b* ábra az optikai korrekciós állapotot tün­teti fel» kz 1« ábra szerinti kiviteli alaknál a H~alaku -1-házba két, belülről felhajított -2- objektivtartd van behúzva,me­lyek külső nyilasában a kétlencsés, összeragasztott vagy nea Ra­gasztott, f 2 gyújtótávolságú pozitív, -3- objektivrészek vannak szilárdan beépítve, E két «-3- objektivlencsén belül a -2» objek­tivtartőkban az f2 gyújtótávolságú, eltolható, belső, negativ -4-

Next

/
Thumbnails
Contents