140482. lajstromszámú szabadalom • Eljárás lizergsav gyűrűrendszerét tartalmazó uretánok előállítására

Meg jelent 1951» február hó. 15-én. 140482 szám C ol | lo 12 p 11-17 osztály S - 20657 alapszám /IV/hx/ Eljárás a lizergsav gyürürendszerét tartalmazó uretánok előállítására. ' l -■ ,■ ■ * s *’ ■ \ Sandoz *.G. cég, B á s el /Svájc/ A bejelentés napja: 1947.december 13. Svájci elsőbbsége: 1946.december 18.-t {\ Uj uretánokat állítottunk elő, amelyek a lizergsav • ‘ . gyürürendszerét tartalmazzák és amelyeknek általános képlete R.NH.COO.R* ; ebben a képletben R a CyÆ cHp.COOH lizergsavnak vagy izolizerg­­savnak a karboxilc söpört taises őkkente tt C-> eH-( maradéka és R ’ pedig alkil. Ezeket az uretánokat úgy állítjuk elő’, hogy lizerg­­sav- vagy izolízergsavazidokat a megfelelő izocianátokka alakit-- , juk át és ezeket valamilyen alkohollal cserebomlásba hozzuk. A lizergsavnak vagy az ízolizergsavnak kiindulási ■ anyagokul alkalmazott azidjait ismert eljárások szerint állítjuk elő. Ilyen eljárásokról szól A. Stoll & A.Hofmann tanulmánya /Helvetica Chinica Ac ta 26, 922, 944 /1943/ /. Ha az azidő^at először megfelelő oldószerben, pl. benzolban, melegítjük.és azokat ilyképen az izocianátokka alakít­juk át, és a forrásban lévő oldathoz a választott alkoholt ekkor ugyancsak forrásban lévő állapotban hozzáadjuk, úgy jó termelési hányaddal a kívánt karbSmidsav-eszterekét nyerjük. Azonos uretá­nokat úgy is állíthatunk elő, hogy a lizergsav vagy izolizergsav kristályosított asidját a forrásban lévő alkoholhoz adjuk. A for­ró oldószerben képződő izocianát az alkohollal cserebomlás utján ’ azonnal uretánná alakul át. Jó termelési hányad elérésére fontos az a körülmény,hogy az alkalmazott oldószerek teljesen vízmente­sek legyenek. Ismeretes,hogy lizergsav vagy izolizergsav-szárma- ' zékok cserebomlásakor mindig előáll az izomer alakok egyensúly­­helyzete /A. Stoll & A .Hofmann,Helvetica Chimica Acta 26,^53 /1943/ /. Éppígy mindig a két izomer ure tán keverékét”Eapjuk a­­kár lizergsavazidból,akár pedig izolizergsayazidból indulunk ki,

Next

/
Thumbnails
Contents