140432. lajstromszámú szabadalom • Kerékpárnyereg rugózás

Megjelent 1951.évi január hó 15-én« ORSZXGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14Q432 szám 63 g 1-7 osztály K - 4156 alapszám /XX/c/ Kerékpárnyereg rugózás«, Nagyillés Mátyás szerszám- és géplakatos,Szigetszentmiklós,Háros. Á bejelentés napja:1948.szeptember 24. . A jelenleg gyárott kerékpárcsövek szabványos méretben készülnek,a találmányom méretei alkalmazkodnak ezekhez*A talál- . mány tárgya kerékpárnyereg rugózása. A találmány két húzott sima­falu csőből áll,a külső cső ékpályával van felékelve és beszege­cselve. A cső alsó végén egy rögzitett dugó van beerősítve, pl.kó­nuszos csappal beerősitre,közepén 7/16-os menetlyuk, amibe egy 7/16-os csavar egy borozott csuszórendszerü dugót emel. A 7/io-os csavar befeléhajtás esetén a csúszó bőrös dugó a rugó feszítésével a készülék működését irányitja és szabályozza. Tan a csavarnak egy rögzitő anyaja,amely biztositja a lerögzitett csavarállást. A belső cső felső végére erősíthető a nyereg, a csőben ugyancsak egy ékpálya van, ami azonban nem rögzitett,hanem csúszás által működik .A belső eső-ékpálya annyival hosszabb,hogy a le- és felfelé irányban a kellő csussást megengedi.A belső cső alsó vége zárt. pl. egy második dugóval,A bőrözés egy 1/4-es anya és alátét segítségével megrögzittetik. Egy 4 mm-es lapos ék a külső csőbe beszegecselve, a belső cső a keresztmarásu ékpályában le- és fel­csuszkái, hogy a nyereg elfordulását megakadályozza. A két egymással szembenlévő szelepaugő olyképpen műkö­dik, hogy a felső cső az alsó ékelt pályában csúszik, a ket dugó kö­zötti levegft összenyomja és a rugót működteti. A csatolt rajz a találmány egy példányképpeni alakját mutatja. Az ábrán l./sz^a nyeregtartó vázcsövet, 2./sz.a nyeregtartó csuszócsövet, 3./sz.a rugót, 4./sz.a 7/16-os csavart ellenanyával, 5,/sz.a borozott csuszódugót, ,. • 6./sz.az alsó borozott csuszódugót, 7./sz.a rögzitett 7/16-os menetdugót jelöli, A találmány előnye,nogy;a rugó - levegő segitségével -a leggöröngyösebb utakon is biztositja a kényelmes és rázásmentes ölést.Yiszont az alsó esavar,amely egy ellenanyával van ellátva, a csavar jobbrahajtás esetén a csuszo alsó borozott dugót emeli, egyidőben a rugót összeszorítja,ezáltal a nehezebb súly esetén nehezebben működik,de a súlyterhelést könnyebben Mrja.Balrahaj­tás esetén a sulyvitelt könnyíti.

Next

/
Thumbnails
Contents