140425. lajstromszámú szabadalom • Zárt villamosfőzőlap

Megjelent 1951. évi január hó 15-én ORSZÁGOS TMALMANYI HIVATAL SZABADALMI LElRÁS 140425 6Z&& 21 h 1-12 osztály M - 13441 alapszám /Vili,/ . Zárt villamosfőzőlap Major Imre oki., gépészmérnök. B u cl a p e s’t. A V-"1 SJo jelentés nap j' : 1543.. január 2 . A találmány u;jrendszerű zárt villamos főzőlap . -Helyet az jellemez, hogy különleges szerkezeténél fogva "alkai­­ss alacsonyabb hőfokon olvadó fémekből zárt villamos "'főzőlap ké­­-öltésére. Az eddig használt zárt főzőlapok úgy készültek? iOgy egy perébe-?. ~e préselt, nyomott vagy öntött fémkorong alsó “.reges részébe saaottiaassz 'ba -fagy -.gyöngybe ellenálláshuzalt he­tén pedig a gyöngyök vagy "a majprzá ás az ellenállás befogadására a középpontból kiinduló^és a felületen végződő hornyok voltak. Ezeknél a főzőlapoknál a felületi hősűrüség a kö­zéppont üorüj bán az esetben nem zepe lódott, még looo fokon felül olvadó fémkorongoknál ise íooo fokon alul olvadt' férne;: még jobban és gyorsabba-# 'de formál ód tak „ ¿zen ugyan próbáltak segiteni, hogy a főzőlapba felülről^ befelé kör vagy sugáralaku hornyokat nyomtak merevitésnek, ami azonban légszigetelést jelentett as edény és főzőlap között, tehát csökkentette a hatásfokot« A találmány szerinti szerkezeti megoldás looo fo­kon alul olvadó fémeketigy alumíniumot is alkalmassá tess csu~ kptt főzőlap készítésére deformálás vesaelye nélkül» ¿~ mellékelt .rajzon a találmány példaképpen!- kivi­teli alakja van ábrázolva * 1 / ábrán keresztmetszetben 2 / n felülnésetben» A fűtőtest nem zárt korong, hanem gyűrű alakú,Ü- resjárásnál, tehát amikor edény nem hűti. a főzőlapot az 1,-es henger kéményszerü szivó hatást fejt ki és a gyorsan felfelé árasa­ié friss levegő hűti a főzőlapot és me^akadályozza közepének de­­íormálását a fűtött felület /I és 2.körökkel határolt gyűrűs ko­­reng/ hatásfokának csökkenése nélküle A fűtőtestek felerősitésé­­né.l csupán friss levegő szívásának lehetőségéről kell gondoskodni,

Next

/
Thumbnails
Contents