140417. lajstromszámú szabadalom • Eljárás csapágycsészék hasábos külső felületének megmunkálására

Megjelent 1951. január hő 15-én. ORSZXGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140417 ssám 47 b 4 - 12 osztály I - 17523 alaposam /T.b. és ITId/ Eljárás csapágycséssék hasábos külső felületének megmunká­lására. KIMÉRI Sándor &yug»Iáv. müresető, B u d a p e s t. 1 bejelentés napja? 1948.áprilie hő 25. • Hasábos külső felületű csapágycséssék all különösen gősmosdonyoknál gyakori.E csapagycséssőket as ugyan­csak hasábos felületű csapágytokba kell beillessteml. A kot ha­sebes felületet tehát pontosan egymásba illően kell elkésaite­ni* mert a pontatlan Ssssemonkálas a rőssek igény béré telét neg­soksserossa és gyors törésre vesét. A megmunkálás eddigi legáltalánosabb mód Ja aa rolt» hogy a csapágytok belső felületét 9gy állítható •poBitiv" sab­lonnal letapogatták, e mAvelet eredményét 9gj ugyancsak állitha­tó "negatir" sablonra hitték át és a munkadarabot a megmunkál ás során e negatir sablonnal ellenőrifiték* Es a nődsser nem kielé­f itő. aert a fegásrétel csak becslés szerint történhet és Így a ©gtofcb esetben a liasábpalástfelület egyes alkjait háromssor is után kell munkálni, ami nemcsak a munkafolyamat hesasadalmassá­gát eredményes!, de a munkadarab tulaott elgyalulására is vesét, s& viszont - ha a darab nem Is válik as ónnal selejtté, - a ro~ ?M idős belül bekövetkező térést okossá * A hasábos felület n®munh£Lá&át és bemérését nshemitl as a körülmény, hogy a csé~ améw&k mméumviMt karimája van« A találmány szerinti eljárás a fenti hátrányokat megssünitti és lényege abban van; hogy a hasábos paláatfelület nyomvonalát a cséss$ homlokfelületére rajsoljuk elő, majd pedig e rajs megfelelő pontjait a sserssámgépre való felfogás után plr­husamtüTel T&gy magával a saerssámfcésssl a ténylegesen megmunká­landó felületre visssük át. Sssel as eljárással elértük,hogy a hasábos felületet asonnsl a végleges méretre munkálhatjuk meg, a beillesztésnél őszelőt csupán as élek legömbölyítésére kell hassnálni, egyébként legfeljebb finom utánmunkálás» hántolás le­het csak ssükséges. A találmány sserinti eljárás egy magvalósitásl módját példaképpen ismertetjük a mellékelt rajs kapcsán melyem

Next

/
Thumbnails
Contents