140408. lajstromszámú szabadalom • Vékonyfalú gumitárgy, különösen fürdősapka és eljárás annak előállítására

Megjelent 1951• évi január hó 15-én ORSZÁGOS TALAüMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140408 ssám 39 a 6 - 13 osatály H - 12332 alapsssám /XI/b, XX/g/ Yékonyfalw gu:*i tárgy, különösen fürddsapka és eljárás annak előállítására • EungáHa Guttapercha- és Gumiárugyár B.I. eég B u d a p e a t» A bejelentés napja: 1947- január 24 A találmány olyan gumitárgyakra vonat koaik, melyek "". vékonyfaluak, azaz lemesanyaguk falvastagsága legfeljebb 1 *% rendszerint acónban kisebb és legalább 50J& nyersguaitartalmuk folytán nyújthatóságuk legalább 100 $, sdt több* Ilyenek pl, a fürddsapkak, fejkend Ók és egyéb, vékony gumilemezból késsmt áruk Számos ilyen gumiárunál Kívánatos, hogy felületét diseltfiük. aminek legkézenfekvőbb és ismert módja a festés, mely * vulkanizálás eldtti/nyers/állapotban, vagy vulkanisálás után történhet. A ssdbanforgd nagy nyujthatoságu áruknál asonban sok, gumit tartalmasé festéket kell használni és aat a tárggyal jól ' egyesíteni, hogy a hassnálat folyamán ne repedoaaen esi* ne Tál* \ Jek, mely követelmények a melegen való vulkanizálás eldtti fes- . ' téssel T&lóslthatók meg könnyebben, minthogy a melegen Tálé Tulka* ' nizálásnál a tárgy ós festék cumi tartalma igen jól egyedül és igy a festékréteg lepattogzásától nem kell tartani* EB a festési mód < viszont nem látszott alkalmazhatónak olyan tárgyaknál, melyek domborművű felületi mintásással Tannak ellátva és melye kit a dom-. bormüvü felületi mintáBatnak megfeleld festett mintázattal is ó- : ; hajtunk dlssiteni, mert hissen a domborművű mintázatot a tárgyon ; a vulksnisálással rögzítik, sót esetleg annak folyamán létesitik, \ és igy vulkanizálás eldtt a domborművű mintázatnak pontosan meg * feleld festés e mintázat teljes vagy részleges hiánya folytán nem * lehetséges, vulkanisálás utáni festés esetén pedig attól kellett tartani, hogy az alapanyag és a festékréteg nem fog az ilyen eset- . ben fellépd különleges követelményeket kielégitd módon egyesülni. Domborművű mintázatnak "megfeleld" festett mintá­zat alatt jelen vonatkozásban olyan mintázat értendő*, melynél a " tárgy kidomborodó réssel vannak, legalább részben, befestve, aaas a festékkel bevont felületrésBek körvonalai legalább réesben s> dombormü körvonalaim! esnek egrbf. Nyilvánvaló. hegy aa ilyen fes­tésnek lepattogsással és lekopással szemben különösen t^itaállf­nak kell lennie, minek üzemszerű gyakorlati megvalósítása sir na* héznek látszott, hegy eddig e kombinált kettős díszítéssel el- x

Next

/
Thumbnails
Contents