140381. lajstromszámú szabadalom • Eljárás falécekből készült hullámlemez gyártására

fo«M?at. tagPt, ^Tt„ätctnlwr hó i •?—tf-n _ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140381 szám 38 k9 osztály ..C •- 6236 alapszám /YIII/c/ EUÁRiS FALÉCEKBŐL KÉSZÜLT WUÁMJMmZ GIÁBTÁSiM* Cséti István épitészmémök, Nagykanizsa, A "bejelentés napja: 1948 május 28» A fahiány és az import miatt felszökött faárakat nem lehet lemorzsolni, s ezért a faszerkezeteket csak ugy lehet ol­ea4bban előállítani, ha gerendák és deszkák helyett jfoillámlemezék­ből készítjük a szerkezetet» Fából készült hulláralemez már van *• piacon ragasztott fa furnlr rétegekből készítve« Ea nem vált be,f mert a furnir nagyon drága» A fa hullámlemezt csak fa lécekből lehet versenyképes ároa gyártani az alább leirt eljárással: 1 - 2-3 -'4 méter hosszú léceket kötésben rakunk egy". áá& mellé ugy, hogy a hosszirányban előálló toldások hézagai csak minden negyedik léc-sorban kerüljenek Qgf egyenesbe. Az igy képzendő sik lemez keresztmetszete tehát minél ritkábban legyen hézaggal megszakítva, így a lemez bármilyen hosszban készíthető el* nagy hajlitó szilárdság elérése mellett« Ezen sik lemez egy­másmelle fektetett léceit fúrt lyukakon át galvanizált vas dró­tokra vagy gömbvasákra vagy aluminiumruáakra fűzzük, s ezen fiisff­élemék vegeit behajlitva8 a szélső falécekbe behorgonyozzuk. A fenti sik lemezből hullámlemezt készítünk hengerlés-r sei, s a hullámlemez léceinek összes hézagait kittszerűen jsürü vizálló ragasztóanyagokkal tömitjük, amelyek a hullámlemezt egy darabbá ragasztják össze. Ragasztóanyagul igen alkalmas a hidegaszfalt-cement keveréke, a tüz és vizálló ásványi hidegenyv és fürészpor keve­réke és az ásványi kittek közül a 2 sulyrész bőrax, 10 sulyrész cinkoxid és 21 sulyréaz barnakő finom por alakú elegye vizüveg­gel keverve« A fa •hullámlemezt tüz és viz ellen védhetjük tüz és vizálló ásványi hidegenyv mázolással vagy fémfestékekkel, s ilyen kivitelben a hullámlemezbői fedélszerkezetet is készíthetünk, mely nem igényel tetőfedést és belül teljesen üres padlásteret ad. A hullámlepezeknek kis anyagmennyiség mellett igen nagy keresztmetszeti aáduluffsuk van, ezért nagy a hordképességük és

Next

/
Thumbnails
Contents