140368. lajstromszámú szabadalom • Körbenfutó légkamrás biztonsági keréktömlő járművekhez

Megjelent 1950- évi november bő X5-én ORSZÁGOS TAUÍLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140366 "ám 62 e 1 * '28 osztály £ 1673Ä al&psaáa /S-e/ körbenfutd leg,x?J3rdí? bícto/isá^l ^eréktöialŐ |éjBffiavekae« Béreiéi Claras guiaitec-Uäliiaa- iiákoscaabao Á beáeleatás aapja: 194? ázöpteaber 15 i« ©ddig Issanálmtos lágtiíJBlák kátráaje- feogy sérülés esetén m lavogő .UuutBl(kMU^T«iSK..ii »áe. .addig. feassälalaJka« ttfbb­kamráa 1lé«i0*A§kbe» előáll" " • - - • kaiEXáa tégiiailSkbe» előálló* egy «ölő ilea légnyomásváltOAáa mértékben, veszélyessé tesai „a áárőmíi fcassraálatát Ezael as kaft talájjaány ss**ibŰ& Jtitoeaa&itd. lég^amrás biatonaági kerék­to*mlőisél ezek a bátfáayok .taljaa egészében kiküszöbSlíietők* A. körbenftté l'égkamiáa biztonsági keréktösilőnél as egyes tisilorészek klrköriaejis. .e®r szivaopos mag körül fogleű.­nak aalyat /l • A..lÉ$rkar#3em elÍK*£ye&att ki^á^^ légtérbe / 3 álra4*^-/4ytíáÍL,..Jt,Mtía légteret agy £Ä /9/ oémifa ka.t*é..a felfevő /4/ és Xeerasztő /6/^g*gv?«B.;i*..sfcy»s «M3Xíaa«akwa1t..á f«2Árr6lágtérbesOévő nyilasait a légtér fala­n&k.kJilsdL ©idalfe;tlaelyez@tt membrán szelepekkel zésMs^ /5/$ aaaltal a Jatatffcsfc. a légtérből a légksairákba valébeöBilését íaftetővé teaaaük..'as onnan valé kiszökkenést azonbaa megaaalyoa*» ftt^ir & I4gi^«-r»«sit4fljr a leareaatA Xéjrtér falánelbelyeaett nyi­lasait /iija lábamra falasak belső oldalán elhelyezett bran aselepefcJcal /?/ zárjuk?. As ip- elfeelyeaett szelepek lehe­tővé teszik a levegőméi: a légketófkbél a leeresztő légtérbe valé beaatolásái'j, igy a légtoAŐ leeresztését$ azonban bizto­si tivk azt*, aogf "egy tamXőréss megsérülése esetén a levegő ©su­pám asfvBlt tőkerészből szSkken Üt,a ny.omás pedig .továbbra Is agyanlataa-Mossad s légtinlőbasé. A találmány szerinti tömőnek egyetlen érzékeny résae a leeresztő légtér kiásó felülete^,,mert ennek megsérülése ese­tén az egész .tömlőből eltévoabat a .IevegŐ4.Aért ennek a rész­nek ©Ueaálléképesaégét azzal £©k©zznkt ; v nogy. erős szivacsos réteggé képezaök ki JB/ % A felfuvás és leeresztés egy kettősforata kombinált szelepen /5 ábra /át történik* A szelep JTaratai /3/ a felfuvé [A/ éa a leeresztő /6/ légtérbe nyünak oly mődon bogy niade­gjM légtérnek egy-egy beönlő csatornája

Next

/
Thumbnails
Contents