140322. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hőtároló edények előállítására

Megjelent 195.1. évi március hó 16-án. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140322 SZÁM 32b 8—12 OSZTÁLY 0-2022 ALAPSZÁM — (XVII./e.) Eljárás hőtároló edények előállítására ORION Rádió-, Villamossági és Üvegipari Rt. cég, Budapest mint Fodor Miklós részvénytársasági igazgató budapesti lakos jogutóda A bejelentés napja: 1948 február 28. Mint tudvalevő, a hőtároló edények lényegileg egy kettősfalú és a két fal között légtelenített, rendszerint üvegedényből állnak. A tapasztalat azt mutatta, hogy az edény hőtároló képességét növeli, ha az üvegfalakat fényes, visszaverő fém­bevonattal látjuk el. A gyakorlatban eddig rend­szerint azt az eljárást követték, hogy fémbevona­tul ezüstréteget alkalmaztak, amelyet kémiai úton csaptak le az edény falára. A találmány tárgya, hogy az ezüstréteg felvite­lét fizikai úton, tehát pl. fémeknek gőzállapotban való lecsapásával, vagy pedig katód-porlasztással eszközöljük. . A találmány szerinti eljárás előnyei közé tarto­zik, hogy ilyen módon egész vékony fémrétegeket lehet felvinni, ami az előállítás anyagköltségeit csökkenti és emellett, mivel a vékony réteg hő­kapacitása gyakorlatilag nem számba jövő, viszont a hővisszaverőképesség a vastag rétegével gya­korlatilag azonos, számbavehető előnyt jelent. A találmány szerinti eljárás olyan fémrétegek fel­vitelét is lehetővé teszi (pl. aluminium vagy vörös­réz), amelyek a hősugarakat szelektíven verik vissza, tehát a szóbanforgó cél szempontjából előnyösebbek. A találmány szerinti eljárást a szakértők szá­mára ismert módszerrel, légmentesen lezárható tartányban rendszerint egynél több hőtároló edénnyel hajtjuk végre; emellett gondoskodunk arról, hogy az edényen belül a fémréteggel be­vonandó tárgyakat megfelelő szállítóberendezések, pl. páternoszter segítségével szállítjuk el a fémet kellő hőfokra felmelegítő kályha előtt. Katódpor­lasztás alkalmazása esetén a bevonandó munka­darabokat katódként kapcsolt, megfelelően kikép­zett fémfelület előtt vonultatjuk el. A találmány értelmében — célszerűen — a ket­tősfalú edény küfeő falának külső felületét fémez­zük, annak kiszivattyúzása és elzárása után, lehet azonban a belső fal külső felületét is fémbevonat­tal ellátni, ilyenkor a két fal összeerősítése a fém­réteg felvitele után történhetik, pl. oly módon is, hogy a két edénynek a szokott helyen, a nyak­nál történő összeolvasztásakor az edények anya­gát az anyagon átbocsátott nagyfrekvenciájú ka­pacitív áram segítségével olvasztjuk meg. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás hőtároló edények előállítására, azzal jellemezve, hogy a fémréteget a légtelenített és lezárt kettősfalú edény külső felületére fizikai el­járással visszük fel. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja, azzal jellemezve, hogy a fémréteget gőz­állapotból csapjuk le az edény külső falára. 3. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja, azzal jellemezve, hogy a fémréteget katódporlasz­tással visszük fel az edény külső felületére. 4. Az 1—3. igénypontok szerinti eljárás kiviteli módja, azzal jellemezve, hogy az eljárást légmen­tesen bezárható tartányban hajtjuk végre. 5. Az 1—4. igénypontok szerinti eljárás kiviteli módja, azzal jellemezve, hogy az edény felületére aluminium réteget viszünk fel. 6. Az 1—5. igénypontok szerinti eljárás kiviteli módja, azzal jellemezve, hogy az edény felületére vörösréz réteget viszünk fel. 7. Az 5—6. igénypontok szerinti eljárás kiviteli módja, azzal jellemezve, hogy a fémréteget a ket­tősfalú edény külső felületére visszük fel. A kiadásért felel a Tervgazdasága Könyvkiadó Vállalat vezetője. 55434/2 — Vörös Csillag Nyomda, Budapest, Felelős: Bolgár Imre (4)

Next

/
Thumbnails
Contents