140081. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tiofánszármazékok előállítására

Megjelent 195Ö. évi május hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140081 SZÁM 12p 6—10 OSZTÁLY H-12554 ALAPSZÁM — (9 IV/h/1) Eljárás üofánszármazékok előállítására. F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft cég, Basel, mini Goldberg Moses Wolf, Upper Montclair és Sternbach Leo Henry, Montclair jogutódja A bejelentés napja: 1948. július 24. Amerikai Egyesült Allamok-beli elsőbbsége: 1947. július 24. A találmány új eljárás biotin és biotin-horno­lógok, különösen norbiotin (3, 4—)2'--keto-imi­dazolido (—2—) w-karboxi-propil (-tiofán), homo­biotin (3, 4—)2'—-keto-imbidazolido (—2—) or karboxi-pentil (-tiofán), bis-homobiotin (3, 4—)2' —keto-imidazolido (—2—) 0 -karboxi-hexil (-tio­fán) és tris-homobiotin (3, 4—) 2'—keto-imidazo­lido (—2—) w-karboxi-heptil (-tiofán) előállítására. Mindezek a biotin-homológok a Saccharomyces cerevisiae és Lactobacillus casei növekedési pró­bájában antibiotinhatást mutatnak, ami különösen a homobiotin esetében kifejezett. E testeknek az említett kétféle mikroorganizmussal szemben mu­tatkozó hatása a biotin-antagonisták között külö­nösen kiemelkedik, mivel az ismert antibiotinok a Saccharomyces cerevisiae növekedését lényegesen nem tudják meggátolni. Az ismert antibiotinok közül egyesek — pl. destiobiotin és a biotinszul-\ fon — ezzel szemben az élesztő növekedésére élesztőleg hatnak, noha a Lactobacillus casei-vel szemben antibiotikus hatást mutatnak. A találmány tárgya oly eljárás tíofánszárma­zékok előállítására, melyet az jellemez, hogy a 00 / \ R-N N-R' képletű tiolaktont — mely képletben R és R' hid­rogént vagy hidrogénnel helyettesíthető csoporto­kat jelent, de a két helyettesítő közül legfel­jebb az egyik lehet hidrogén — w -alkoxi-alkil­magnéziumhalogeniddel hozzuk reakcióba, a ka­pott helyettesített 3, 4—(2'-keto-imidazolido)—2 —oxi—2—( M-alkoxi-alkil) -tiofánból vizet hasí­tunk le, a keletkezett helyettesített 3, 4—(2'-keto­imidazolido)—2—( w-alkoxi-alkilidén)-tiofánt hid­rogénezzük, a képződött helyettesített 3, 4—(2'­keto-imidazolido) '— 2—(w -alkoxi-alkil) w -tiofánt adott esetben az N-ben monohelyettesített vegyü­letté alakítjuk át, a reakcióterméket halogén­hidrogénnel a monohelyettesített 3, 4—(^-keto­imidazolido) —2—( w-halogén-alkil) -tiofánrii alakítjuk át, ezt a vegyületet valamely malo­nesztersóval vagy fémcianiddal reakcióba hozzuk, a reakcióterméket elszappanosítjuk és adott eset­ben dekarboxilezzük, a kapott terméket adott esetben oxidálószerrel kezeljük és a képződött vegyületben a visszamaradt N-helyettesítést hidrogénnel cseréljük ki. A találmány szerinti eljárás menetét az alábbi reakcióséma szemlélteti. GH - CH CHS CO (1)

Next

/
Thumbnails
Contents