140044. lajstromszámú szabadalom • Röntgencső belső feltöltődése elleni védelem

Megjelent 1949. évi szeptember hó llbég. MAGYAR SZABADALMI BIEOSÁG SZABADALMI LEIRAS 140044. SZÁM. 21 g 17—21 OSZTÁLY. — Z-2717. ALAPSZÁM. (Vll/e.) Röntgencső belső feltöltődése elleni védelem. Zala Ernő mérnök, Budapest. A bejelentés napja: 1948. évi február hó 17. A korszerű röntgencsövek egyik lényeges része a cső belső feltöltődését megakadá­lyozó szerv. A legismertebb eljárások ezt három főbb 5 módon igyekeznek megszüntetni: a cső bel­sejében egy fémhengert helyeznek el, me­lyet kivezetéssel látnak el. Az anód-katód köré egy üveghengert he­lyeznek. 10 A legismertebb feltöltődés elleni véde­lem (Phüips-Metalix) a csőnek fémközép­résszel való kettéosztása. Ezen eljárások hibái: belső fémhenger esetén, mivel azt n©m lehet közvetlenül a 15 csőfalra helyezni, a csőfal és a henger kö­zött jelentős tértöltés keletkezik, valamint a henger rögzítése is nehéz. Belső üveghenger esetén, ha az bő, a fel­töltődés elleni védelem nem elég hatásos, 20 ha átmérőjét csökkentjük, az anód-katód közti részén káros és magas dielektrikumos jelenségek lépnek fel. Fémközéprész esetén a fém és üveg ösz­szef orrasztási helyein, mivel azok igen nagy 25 felületűek, könnyem fordulnak elő hibale­hetőségek. További hátránya ezen módnak, hogy a fémközéprészt könnyen tönkremenő üvegablakkal kell ellátni. Mivel a középrészt különleges és csak néhány külföldi cégnél beszerezhető krómvasból állítják elő, alkal- 30 mazása költséges. A találmány szerinti eljárás tökéletes belső feltöltődés elleni védelmet nyújt az eddigi eljárások hátrányai nélkül. Ezt úgy éri el, hogy a csőfal belsejét 35 a középrészen vezető réteggel vonja be és azt kivezetéssel látja el. A sugárkilépés he­lyét bevonatlanul lehet hagyni. \ • Szabadalmi igénypontok: 1. Röntgencső, azzal jellemezve, hogy belső 40 feltöltődését megakadályozandó, a cső belső fala vezető réteggel van bevonva. 2. Az 1. igénypont szerinti röntgencső kivi­teli alakja, jellemezve, porlasztás útján előállított bevonattal. 45 3„Az 1. igénypont szerinti röntgencső kivi­teli alakja, jellemezve, egyben geller­ként működő bevonattal. 1 rajzlap melléklettel. A kiadásért felel az Állami Lapkiadó NV. vezérigazgatója. Budapesti Szikra Nyomda NV, V., Honvéd-u. 10. Felelős nyomdavezető: Radnóti Károly.

Next

/
Thumbnails
Contents