137995. lajstromszámú szabadalom • Eljárás krómvas ötvözetekből készült árambevezetők kezelésére

Megjelent: 1962. december 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.995. SZÁM 21. g. 1—16. OSZTÁLY — J—4743. ALAPSZÁM Eljárás krómvas ötvözetekből készült árambevezetők kezelésére Egyesült Izzólámpa és Villamossági B. T. Budapest A bejelentés napja: 1944. február 9. A. találmány eljárás krómvas ötvözetekből ké­szült, főleg elektroncsövekhez való árambeveze­tők kezelésére és célja az, hogy az ilyen árambe­vezetőkkel készített csövek, különösen ultrarövid hullámú csövek villamos tulajdonságait javítsuk. Ujabban mind gyakrabban használnak krómot és vasat tartalmazó ötvözeteket elektroncsövek árambevezetőinek készítéséhez. Az ilyen ötvöze­tek tágulási együtthatója eléggé egyezik a rádió­csőiparban használt üvegek tágulási együttható­jával és különösebb kezelés nélkül is vákuum­biztosán összeforrnak az üveggel. Különösen nagy elterjedésre tettek, szert a krómvas bevezetők az­óta, amióta az un, „színüveg" csöveket készítik. Ezeknél az árambevezetők merevek és pótolják az eddig használt fej csapjait, úgy, hogy a cső külön fejelés nélkül a foglalatba dugható. Kitűnt azonban, hogy az ilyen csövek ultrarövid hullámokon nem jól használhatók, mert a króm­vas olyan, pl. 27—30% krómból és 70—73% vas­ból álló összetétel mellett, amelynél a tágulási együttható megfelelő, erősen ferromágneses, úgy, hogy ultrarövid hullámokon a cső csillapítását kedvezőtlenül növeli. Ezért javasolták a krómvas bevezetők ezüstözését, amivel az említett hibán segíteni lehet, tekintettel arra, hogy ez esetben a nagyfrekvenciás áramok a vezetőknek csak a felületén haladnak, illetőleg abba csak kevéssé hatolnak be. A krómvas ötvözetek ezüstözése azonban nehéz, mert minden krómötvözeten krómoxidréteg ke­letkezik, amely megakadályozza a felvitt rétegek­nők a krómvas ötvözeten való vákuumbiztos kö­tését, és így az ilyen ezüstözött krómvas beveze­tőkkel készült csövek könnyen levegősek lesznek. Ezért jelenleg úgy járnak el, hogy a krómvas be­vezetőket előbb beolvasztják az üvegbe és csak azután ezüstözik. így a bevezetőknek az üvegben levő részén természetesen nincs ezüstbevonat és ezért a bevezetők kedvezőtlen csillapító hatása bizonyos mértékig megmarad, bár ez nyilván ki­sebb, mintha a bevezetők egyáltalában nem len­nének ezüstözve. Sikerült olyan eljárást találnunk, amellyel ezt a hibát teljesen ki tudjuk küszöbölni. A találmány értelmében a krómvas bevezető­ket előbb nikkelezzük. A nikkelréteg és krómvas között sem jó a kötés és ezért a nikkelezett beve­zetőket hidrogénben vagy más közömbös gázban 1000 és 1100 C° közötti hőmérsékleten izzítjuk. Ekkor a nikkel beleötvöződik a krómvasba és olyan felületet kapunk, amely kívül tiszta nikkel és befelé nikkelben fokozatosan szegényedve, tisz­ta krómvasba megy át. Így az anyag úgyszólván teljesen homogénné válik. Ezután a nikkelbevonatra ezüstréteget csapunk le. Közismert, hogy a nikkelre az ezüstöt jól ta­padó, hézagmentes rétegben lehet leválasztani, azonban a galvanikus ezüstréteg nem elég tömör. Ezért a már nikkelezett és ezüstözött csapokat még egy izzításnak vetjük alá, ezúttal 900 és 950 C° közötti, előnyösen 920 C° hőmérsékleten, ami­kor is olyan ezüstfelületet kapunk, amely a tömör ezüst minden jó tulajdonságával rendelkezik és emellett a borító ezüstréteg vékonysága folytán az alapanyag tágulási sajátságait észrevehetően nem befolyásolja. A találmány szerint kezelt krómvas bevezető­ket az üvegbe könnyen be lehet forrasztani, mi­mellett a bevezetőiknek az üvegben levő része is ezüstözött és az azokkal készített csövek rendel­keznek mindazokkal az előnyös tulajdonságokkal, amelyekkel tiszta ezüst bevezetőkkel készült csö­vek rendelkeznének. Szabadalmi igénypont: Eljárás krómvas ötvözetekből készült, főleg elektroncsövekhez való árambevezetők kezelésére, azzal jellemezve, hogy az árambevezetők et először nikkelezzük, majd hidrogénben vagy más közöm­bös gázban 1000 és 1100 C° közötti hőmérsékleten izzítjuk, azután a nikkelbevonatra ezüstréteget csapunk le, végül pedig a nikkelezett és ezüstözött bevezetőket 900 és 950 C° közötti, előnyösen 920 C° hőmérsékleten még egyszer izzítjuk. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója C23172. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents