137916. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alkáliás klórossavsók előállítására

2 137 916 4. A tiszta C10 2~t hidroxidoldattal és/vagy. al­káliás karbonátoldattal nyeletjük el, mely esetleg klorátot és kloritot tartalmaz; ez utóbbiak az alábbi reakció szerint valamilyen korábbi műve­letből származnak: 2 C102 + 2 NaOH = N.aC10 2 + NaClOa + H 2 0 2 C102 + Na 2 C0 3 = NaC10 2 + NaC10 3 + C0 2 5. Elkülönítjük egymástól a keletkezett nátrium­kloritot és a nátriumklorátot. Ezt az elkülönítést kristályosítással és/vagy frakcionált elgőzölögte­téssel úgy végezzük, hogy külön kapjuk a kloritot és külön a klorátot, mely utóbbit esetleg vissza­vezetjük a munkafolyamatba A találmány szerinti eljárást előnyösen a rajz­ban bemutatott és az alábbiakban közelebbről ismertetett sémának megfelelően .kivitelezhetjük. Meszet, vizet, klórt és korábbi munkafolyamat­ból származó elnyeletlen gázokat a klórozóba viszünk, ahol kalciumklorát és kalciumklorid ke­verékét kapjuk, melyet esetleg, ismert módon, b készülékben a CaCl2 -től teljesen vagy részben megszabadítjuk. A keveréket c lemezes oszlopba vagy skrubberbe vezetjük, mely CIO 2 -generátor­ként működik. Ebbe a generátorba ugyancsak olyan klorátoldatot viszünk, amely valamilyen korábbi folyamatból származik. A keletkezett gázokat (Cl2 -t és C10 2 -t) a .generátor aljáin be­vezetett légáram magával ragadja. A gázkeveréket d elnyelő oszlopba vezetjük, melyben a Cl2 és a CIO2 egy részét sóoldat egymástól elválasztva leköti. A C102 lekötése sokkal nagyobb mértékű mint a Cl2 -é. A sóoldatot ezután e gázosítóba vezetjük, míg atz el nem nyelt gázokat az a klórozóba visszük vissza. A e gázosítóban a söoldatba levegőt ve­zetünk; ennek hatására a C102 és a Cl 2 távozik a sóoldatból, amire ezt a d elnyelő oszlopba visszük vissza; a sóoldat ezt a keringését foly­tatja. Az e gázosítóból távozó gázkeverékben a C102 -tartalomhoz képest kevés klór van. Ezután a gázkeveréket mésztejjel vegyileg tisztítjuk, ami C102 -<ben jó eredményt ad; olyann f oszlopban tisztítunk, amelyben egyrészt kizárólag levegőből és C102 -ből álló légnemű keverék, másrészt pedig Ca(C103)2 -ből és CaCl 2 -ből álló vizes oldat kelet­kezik, mely utóbbit a c oszopba visszük vissza. A levegő és a C102 keveréke a g oszlop alsó részén lép be; ezt a készüléket karbonátoldattal és/vagy alkáliás hidroxidoldattal tápláljuk. Itt al­káliás klorit keletkezük, keverve egyenmolekuláris klorátmennyiséggel. Ezt a két vegyületet h készü­lékben kristályosítással vagy esetleg elgőzölögtetés­sel különítjük el egymástól. A. készterméket gya­karlatilag tisztán kapjuk, míg az alkáliás klorátot ismét felhasználjuk a C102 előállításához. A h készülékből távozó anyalúg, mely alkáiás kloritot. és alkáliás klorátot tartalmaz, a g oszlopba jut vissza. Az ebből az oszlopból: kilépő levegőt tetszés szerint a c oszlopba és/vagy az e gázosítóba ve­zethetjük. A vegyi tisztítás, mely a találmány szerint a részleges fizikai tisztításra következik, azt az előnyt nyújtja, hogy egyszerű módon olcsó bázis­sal teljes klórmentesítést ér el, és hogy az alká­liás klorit előállításához minimális mennyiségű alkáliás hidroxidot vagy alkáliás karbonátot kell felhasználni. Kiviteli módként példaképpen nátriumklorit előállítására hivatkozhatunk. Ennek az eljárásnak mintájára állíthatjuk elő a többi alkáliás kloritot, anélkül, hogy a találmány terjedelme megváltoz­nék. A levegővel szállított gázok, melyeket valami­lyen ClO2 -gieneárt0ir alján vezetünk be, 1000 kg NaC102 előállításához 1941 kg C10 2 -t és 2041 kg Cl2 -t tartalmaznak. A gázokat a sóoldatban ör­vényleni hagyjuk, melyen azután légáramot ve­zetünk át. A kihajtott gázokat, melyek 1747 kg C102 -t és 134 kg Cl 2 -t tartalmaznak, tisztító osz­lopba vezetjük, ahol azokat mésztejjel hozzuk össze, melyben 280 kg Ca(OH)2 van. 391 kg Ca(C103 ) 2 és 210 kg CaCl 2 keletkezik, melyeket a C1Q2 képzéséhez vezetünk vissza, míg 1492 kg CIO 2-t olyan oldat nyel el, mely 885 kg NaOH-t tartalmaz. Ennék a folyamatnak eredménye: 1598 kg NaC102 -3H 2 0 és 1177 kg Na00 3 , melyeket kristályosítással vagy elgőzölögtetéssel különítünk el. Az NaC103 -at a C10 2 -generátorba irányítjuk, míg a hidratált nátriumkloritot megszárítjuk, ami­kor is 1000 kg vízmentes klórossavas sót kapunk. Szabadalmi igénypontok: 1. Folytonos eljárás alkáliás klórossavsók elő­állítására, melyben sósavat alkáliás és/vagy föld­alkáliás klórsav sókra engedünk hatni, azzal jelle­mezve, hogy klór és klórdioxid keverékét elkülö­nített lekötés céljára légárammal sóoldatba visz­szük, majd innen légárammal megint kihajtjuk, a CIO 2-nek e részleges fizikai tisztítása, után vegyi tisztítással teljes klórmentesitést érünk el, ezután a klórdioxidot hidroxiddal és/vagy akáliás kar­bonáttal elnyeletjük, végül pedig a keletkezett termékeket kirstályosítással és esetleg elgőzölög­tetéssel elkülönítjük. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli mód­ja, azzal jellemezve,, hogy a sósavval reakcióba lépő klorátokat előzőleg megszabadítjuk a vele kevert alkáliás és/vagy földalkáliás kloridoktól vagy ezek egy részétől. 3. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja, azzal jellemezve, hogy a C102 -t kiválasz­tottan kötjük le, éspedig olyanképpen, hogy a CIO9, a Clo és a CIO2 képzéséből jövő levegő keverékét sóoldattal hozzuk össze, az el nem nyelt gázokat pedig alkáliás és/vagy földalkáliás klór át újabb mennyiségeinek előállítására újra felhasználjuk, a sóoldatba vezetett légárammal kihajtjuk a C102-t és a Cl2-t, a sóoldatot végül a gázok lekötésére újból felhasználjuk, amikor is a sóoldat a C102 -ből és a Cl 2 -ből újabb meny­nyiségeket vesz fel. 4. Az 1. és a 3. igénypont szerinti eljárás ki­viteli módja, azzal jellemezve, hogy a részleges fizikai tisztítás után a kihajtó készülékből távozó gázkeveréket a klór lekötésére földalkáliás hid­roxidoldattal hozzuk össze, aminek eredménye Q

Next

/
Thumbnails
Contents