137886. lajstromszámú szabadalom • Berendezés ládák és hasonlók elforgatására, eltolásuk közben

Megjelent: 1962. december 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.886 SZÁM 81. e. 78—83. OSZTÁLY — .T—6949 ALAPSZÁM Berendezés ládák és hasonlók elforgatására, eltolásuk közben Mario Tamini, Milano A bejelentés napja: 1942. október 15. Olaszországi elsőbbsége: 1941. november 26. Az általánosan használt, szabványos tartályoka i, és ládákat —• melyeket „container"-eknek is ne­veznek — vagy sík dobogókon, vagy vezetősíne­ken tolják el. Előbbi esetben a kerekek vagy görgők a dobogókon, utóbbi esetben pedig ma­gukon a ládákon vaunak. Ha a ládákat az eltoláskor nagyobb szöggel el kell fordítani, úgy ez jelentékeny nehézségbe üt­közik, különösen abban az esetben, ha a csúszó­felületen sok láda sorakozik egymás mellé. Az elforgatás előfeltétele az, hogy (csúszófelületek esetén) a csúszógörgők, illetve a vezetősínek igen nagy görbületi sugárral legyenek elrendezve, ami nem mindig lehetséges és a munkát minden­esetre megnehezíti. A találmány berendezés ládáknak és hasonlók­nak eltolásuk közbeni elforgatására, melynél a kívánt elforgatás az eredeti eltolási irányra merő­legesen is végezhető. Ezt azzal érjük el, hogy mindegyik ládát az első csúszópályáról magassági irányban elállít­ható dobogóra tolunk, amelyet annyira elállítunk, míg a láda csúszószervei a második csúszópályá­val, mely az elsővel szöget zár be, érintkezésibe nem jutnak, mire a ládát a második csúszópályán toljuk el és a dobogót az eredeti állásba vissza­hozzuk; ezután a második ládával ugyanezt meg­ismételjük és így tovább. A rajz a találmány, szerinti berendezés példa­képpeni kiviteli alakját mutatja, az 1. ábrán oldalnézetben, a P emelődobogó R görgőire helyezett C ládával, a \ 2. ábrán felülnézetben, a két egymásra merő­leges S és V csúszópályával. Ha a C láda az S csúszópályáról a magassági irányban elállítható P dobogóra jut és ez annyira süllyedt, hogy a láda A csúszórészeivel a V csúszópálya Z görgőin fekszik, akkor a láda ezen, az első csúszópályára merőleges második csúszó­pályán csúszhat. Ha ellenkező érteleimben járunk el, akkor a láda a V csúszópályáról az erre merő­leges S csúszópályára jut. A két csúszópálya közötti magasságkülönbség a szükséges legcsekélyebb mértékre korlátozható; a dobogó emelése és süllyesztése hidraulikus esz­közökön kívül excenterekkel, hajtórudakkal vagy tetszőleges más eszközökkel vagy szerkezetekkel is eszközölhető. Az elforgatás szöge természetesen más is lehet, mint derékszög anélkül, hogy ezáltal a találmány keretéből kilépnénk. Szabadalmi igénypontok: 1. Berendezés ládák vagy hasonlók elforgatá­sára, eltolásuk közben, jellemezve különböző ma­gasságban fekvő, egymással szöget bezáró, két csúszópályával és ezek közt elrendezett, magas­sági irányban az egyik csúszópálya szintjéből a másik csúszópálya szintjébe és fordítva, közbeni elforgatás mellett beállítható dobogóval, melynek segítségével a láda az egyik csúszópályáról a má­sikra tolható és fordítva. 2. Az 1. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a csúszópályákon, valamint a dobogón vezetősínek, ill. görgők van­nak megerősítve, amelyeken az eltolandó ládák rajtuk megerősített gördülőszervekkel (görgők, kerekek) és/vagy csúszószervekkel (szántalp vagy hasonló) csúsztathatók. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a két csúszó­pálya egymásra merőleges. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 623183. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents