137884. lajstromszámú szabadalom • Eljárás acetilszalicilsavas-só és karbamid kettős sójának előállítására

Megjelent: 1962. december 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.884 SZÁM 12. o. 11—18, OSZTÁLY - Sch-6479. ALAPSZÁM Eljárás acetilszalicilsavas-só és karbamid kettős sójának előállítására Dr. Ing. Schmidgall Adolf, Wien A bejelentés napja: 1943. december 23. Pótszabadalom a 124139. számú törzsszabadalomhoz A törzsszabadalom eljárást ismertet aeetilszali­cilsavas-só és karbaimid kettős sójának előállítá­sára. A törzsszabadalmi eljárás értelmében az acetilszalicilsavas-sót és a karbamidot vizes oldat­ban hozzák ősze, majd a kettős sót az oldatnak szárazra való bepárlásával vagy részleges bepár­lással és alacsony hőmérsékletre való hűtéssel különítik el. Ennél az eljárásnál mindig annyi vizet alkalmaznak, mely elegendő a kettős só összetevőinek teljes oldására. Kitűnt, hogy a kettős só képzésére nem szük­séges annyi víz jelenléte, mely a reakciós össze­tevők teljes oldására elegendő, hanem a kettős só képzése már minimális víz jelenlétében is végbe­megy. A találmány szerinti eljárásnak a törzsszaba­dalomban ismertetett eljárással szemben az a nagy előnye, hogy lényegesen kevesebb mennyi­ségű vizet kell a reakciós keverékből elpárolog­tatnunk. Ez nemcsak energiamegtakarítást jelent, hanem a reakciós edényeket is jobban kihasznál­hatjuk. Az eljárás előnye különösen akkor mu­tatkozik, ha a reakciós összetevők oldásához szük­séges víznek a felénél kisebb mennyiségével dol­gozunk. Ezért a találmány értelmében úgy járunk el, hogy az acetilszalicilsavas-sót és karbamidot olyan mennyiségű víz jelenlétében hagyjuk egymásra hatni, mely kevesebb ama vízmennyiség felénél, mely azok teljes oldására elegendő. A találmány célszerű foganatosítása értelmében pedig olyan kevés víz jelenlétében foganatosítjuk az eljárást, mely — az acetilszalicilsavas-só kris­tályvizét is figyelemibe véve — a vízmentes acetil­szalicisavas só mennyiségére számítva 25%-nál kevesebb. Eljárhatunk úgy is, hogy kristály víztartalmú acetilszalicilsavas-sót használunk és a karbamidot vízzel elegyedő szerves oldószerben oldjuk. Ha az acetilszalicilsavas-sót szilárd állapotban tartalmazó reakcióstömeget keverjük, a karbamid a kristály­víz helyébe lép. A reakciós - tömegről a szerves oldószert a vízzel együtt elpárologtatjuk, amikor is a kettős sót használatra kész állapotban kapjuk. Eljárhatunk úgy is, hogy a reakciós keverékbe az acetilszalicilsavat. az acetilszalieilsav sójának képzésére való sót, pl. kalciumkarbonátot és karb­amidot víz jelenlétében keverjük össze, amikor is a kettős sóképzést és az acetilszalicilsavnak a só­képzését egyetlenegy munkamenettel foganatosít­juk. Az eljáráshoz különösen előnyösen az acetil­szalicilsav kalciumsóját használjuk. Használhat­juk azonban egyéb alkáli és földalkálisóját, pl. a stroncium-, magnézium- és litiumsóját is. A találmány foganatosítására az alábbi példákat adjuk meg: 1. példa: 398 g vízmentes acetilszalicilsavas kalciumot, 60 g karbamidot és 80 g vizet keverőkészülék­ben két óra hosszat keverjük. A keverés befejez­tével a pépes terméket esetleg a víz egy részé­nek röpítessél való eltávolítása után 40 C°-nál alacsonyabb hőmérsékleten megszárítjuk. Vízmentes acetilszalicilsavas kalcium helyett használhatunk kristályvíztartalmú sót is, amikor is 2 molekula kristályvíztartalmat az adagolandó víz mennyiségéből levonásba hozzuk. 2. példa: 434 g kristályos acetilszalicilsavas kalciumot és 100 cm3 metilalkoholban oldott 60 g karbamidot keverőkészülékben 2 óra hosszat keverünk. A keverés befejeztével a kristálypépet vákuumban megszárítjuk. 3. példa: 360 g acetilszalicilsavat, 100 g kalciumkarbo­nátot, 60 g karbamidot 720 g vízzel összekeve­rünk. A reakciós keveréket 40 C° alatti hőmér­sékleten vákuumbaa szárazra pároljuk.

Next

/
Thumbnails
Contents