137865. lajstromszámú szabadalom • Szeg lábbeli talpakhoz

Megjelent: 1962. december 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.865. SZÁM 71. b. 10-13. OSZTÁLY'— P—10312. ALAPSZÁM Szeg lábbelitalpakhoz Papp József, Budapest A bejelentés napja: 1942. április 3. A találmány szeg lábbelitalpakhoz. A találmány szerinti szeg főként bakancsok, turistacipők és más, erősen igénybevett lábbelik talpának kisze­gezéséhez alkalmas. A találmány szerinti szeg jellegzetessége, hogy fejrésze egy vagy több homorulatot tartalmazó, a talp felé nyitott felület, melynek élvonalából három vagy több, a talpba behajtandó szár áll ki. A találmány egyik célszerű kiviteli alakjánál a fejrész alakja gömbsüveg vagy félgömb, melyben előnyösen sugárirányú, vagy koncentrikus körök­ben fekvő vagy egyes elszigetelt bordák vannak kiképezve. Egy másik foganatosítási alaknál a fej­részt négy négyoldalú gúla alkotja. A rajz a talámány szerinti szegnek több példa­képpeni kiviteli alakját szemlélteti. Az 1—3. ábra felülnézetben gömbsüveg- vagy félgömbfejrésszel ellátott szeget mutat, a 4. ábra az 1. ábra szerinti szeg keresztmet­szete a IV—IV vonal mentén, • az 5. ábra az 1—3. ábrák" szerinti oly szegnek vázlatos alulnézete, melynél a szegszárak száma három, a 6. ábra az 1—3. ábrák szerinti oly szegnek vázlatos alulnézete, melynél a szegszárak száma négy, a 7. ábra oly szeg felülnézete, melynél a fej­részt négy négyoldalú gúla alkotja, a 8. ábra a 7. ábra szerinti szeg keresztmet­szete a VIII—VIII vonal szerint, a 9. ábra a 7—<8. ábra szerinti szeg alulnézete. Az 1—6. ábrákon: —a—, —a— szegszárak, me­lyek száma három vagy négy, —b— a gömbsüveg vagy félgömb alakú fejrész, —c—, —e— sugár­irányú bordák a fejrészben (1. ábra), —d—, —d— koncentrikus körökben fekvő bordák (2. ábra), —e—, —e— elszigetelten fekvő bordák (3. ábra). A 7—9. ábrákon: —a—, —a—- szegszárak, me­lyek száma itt négy. —f—, —f— négyoldalú gúlák. A találmány szerinti szeget legcélszerűbben pré­seléssel állítjuk elő. Szabadalmi igénypontok: 1. Szeg lábbelitalpakhoz, melyet az jellemez, hogy fejrésze egy vagy több homorulatot tartal­mazó nyitott felület, melynek élvonalából három vagy több (a) szár áll ki. 2. Az 1. igénypont szerinti szeg foganatosítási alakja, azzal jellemezve, hogy a fejrész alakja (b) gömbsüveg vagy félgömb. 3. A 2. igénypont szerinti szeg foganatosítási alakja, azzel jellemezve, hogy a fejrész falában sugárirányú (c) bordák vannak kiképezve. 4. A 2. igénypont szerinti szeg foganatosítási alakja, azzal jellemezd, hogy a fejrész falában koncentrikus körökbea (d) bordák vannak ki­képezve: j 5. A 4. igénypont szerinti szeg foganatosítási alakja, azzal jellemezve, hogy a fejrész falában egyes elszigetelt (e) bordák vannak kiképezve. 6. Az 1. igénypont szerinti szeg foganatosítási alakja, azzal jellemezve, hogy a fejrészt négy­oldalú (f) gúlák alkotják. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatöj» 623185. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents