137830. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fadobozok készítésére

Megjelent: 1962. október 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.830. SZÁM 38. d. OSZTÁLY — W—7586. ALAPSZÁM Eljárás fadobozok készítésére Winkler János, Budapest A bejelentés napja: 1945. november 17. A találmány célja a keretébe eső játékoknak és más használati tárgynaknak olcsó és verseny­képes előállítása. Az olcsóság elérésére, a találmány szerint, két tényező nyújt módot. Az egyik az anyagnak tö­kéletes, csaknem hulladékmentes kihasználása, a másik a gyártás egyszerűsége. A találmány lényege a rajzból látható. Az 1. ábra a találmány szerinti fadoboz' hossz­metszetét, , a 2. ábra a doboztestet felülnézetben, míg a 3, ábra a félig nyitott doboz távlati képét mutatja. A doboztest egyszerű deszkalap, melyre a 2. ábrán, látható módon rajzoljuk a tervezett játékot vagy használati tárgy rajzát. A 2. ábrán pl. játék­építőfák vannak ábrázolva. Ezután a szakadozott vonallal jelölt módon, lombfűrésszel vagy más alkalmas eszközzel kivágjuk, illetve feldaraboljuk az épít.őfákait vaigy a használati tárgy elemeit. A szegélyként megmaradt keret alkotja a doboz testét, illetve keretét, míg a kieső, belső rész anyaga, feldarabolva, a tervezett játék vagy hasz­nálati tárgy, a rajzban ábrázolt esetben játék­építőfák lanyagául szolgál. A (fo) fedél és a (c) fenék a doboztesttel, illetve kerettel azonos nagyságú, rétegelt falemezből van. A (b) fedél, kétoldalt, az „X" helyeken, ferdén van lefűrészelve, miáltal két (d) széle leválik. Ezt a lefűrészelt két (d) csíkot, kétoldalt, a rajzon ábrázolt módon, az (a) doboztestre, illetve keretre enyvezzük és esetleg szegekkel is odaerősítjük. A (fo) fedél ekkor, a 3. ábrán látható módon, a két (d) csík ferde lemetszésével adódó, fecske­farok-keresztmetszetű, vezetékben, ki- és. betol­ható. A (c) feneket alul egyszerűen felenyvezzük az (a) keretre és esetleg még szegecsekkel is oda­erősítjük. A (d) csíkok felül és a (c) fenék alul olyan erősítést adnak az (a) keret két végének, hogy az még puhafából való készítés esetén is elegendő erős, noha egymagában hajlamos volna a véte­ni edésre vagy a repedezésre. ' A találmány szerint különféle, összerakható já­tékok, mint építőfák, képes kockáik stb., valamint háztartási vagy más használati tárgyak, melyek a találmány keretébe vonhatók, igen célszerűen és olcsóin állíthatók elő. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás fadoboz előállítására, azzal jellemezve, hogy a tartalmát képező játékárut vagy haszná­lati tárgyat, egyszerű fűrészeléssel, a doboztest anyagából készítjük. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárással készült fadoboz, azzal jellemezve, hogy fedele a doboz­testtel egyező nagyságú, egyszerű, rétegelt fa­lemez, amelynek ferde metszéssel levágott, két széle a doboztestre van erősítve és a fedél veze­tékét képezi. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 623155. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents