137827. lajstromszámú szabadalom • Takácsvetélő-hajtófej kicserélhető ütközőrésszel

által, hogy az orsó befogadására szolgáló fura­tokba olajozható perselyek vagy golyóscsapágyaik vauinak kicserélhetően beszerelve. 5. Az . 1—4. igénypontokban meghatározott ta­1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 623155. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23; kácsvet élő-haj tófej kiviteli alakja, jellemezve az­által, hogy a szilárd váz különböző fajsúlyú anya­gokból van összeállítva az ütőfej súlypontjának változtathatása végett.

Next

/
Thumbnails
Contents