137823. lajstromszámú szabadalom • Műanyagból készült szipka, illetve pipa

Megjelent: 1962. október 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.823. SZÁM 44. b. 1—15. OSZTÁLY — S—20263. ALAPSZÁM Műanyagból készült szipka, illetve pipa Sebestyén Ferenc, Budapest A bejelentés napja: 1946. április 6. Szipkák és pipaszárak tisztogatása tudvalevően igen körülményes és kellemetlen munka, főleg, ha azok bedugultak és felmondták a szolgálatot. Ezen a hátrányon igyekszik; segíteni a találmány. Ennek lényege az, hogy a szipka, illetve pipaszár a hossztengelyén vagy annak közelében átfekte­tett sík mentén egymáshoz illesztett különálló részekből van oldható módon összetéve. A rajzon a találmány példaképpen felvett • több kiviteli alakjában van feltüntetve, mégpedig 1. ábra a találmány szerinti pipa hosszmet­szete, a 2—4. ábrák az 1. ábra A—B vonala mentén vett keresztmetszetek, a pipaszárak három külön­böző kialakítása esetén. Az, 5-^-7. ábrák három különböző megoldású szipkát ábrázolnak hosszmetszetben, illetve oldalnézet­ben, a 8. ábra az 5. ábra C—D vonala mentén vett keresztmetszet, a 9. ábra a 6. ábra E—F vonala mentén vett keresztmetszet, a 10. ábra pedig a 7. ábra G—H vonala mentén vett keresztmetszet. A pipaszár, illetve szipka, a hossztengelyükön vagy annak közelében átfektetett képzeletbeli sík mentén összeillesztett két különálló —a, b—, illetve —c, d— résziből van. összetéve. A külört­álló részek oldhatóan vannak egymáshoz erősítve, úgyhogy tisztításkor a két részt egymástól. szét­választhatjuk, és így könnyen hozzáférhetünk a tisztítandó belső csatornához. Az 1. ábrán feltüntetett pipa —a, b— szár­részeinek egymáshoz erősítése a 2—4. ábrákon háromféle megoldásban látható. A 2. és 3. ábrák szerinti megoldásoknál az .egyik szárrész érint­kező felületén hosszirányban végigfutó fecskefark alakú hornyok vannak, a másik szánrészfoől pedig e hornyokba beleülő, hosszirányban futó léc áll ki. E kiképzés folytán a két különálló szárrész egymáshoz erősíthető, azonban egymáson hossz­irányban elcsúsztathatok, úgyhogy a két külön­álló rész könnyen szétválasztható. A 4. ábra szerinti hornyos kiviteli alaknál a két szárrészt nem fecskefark, hanem a szárra alkalmas helyen ráhúzott csavarmenetes -—f— gyűrű tartja össze. E gyűrű lecsavarása után a két szárrész egymáson elcsúsztatható, illetve egy­mástól elválasztható. Az 5., illetve 8. ábrák szerinti szipkánál az egyik szipkarész érintkező felületén hosszirány­ban szintén fecskefark alakú horony vonul végig, melybe beléfekszik a másik szipkarésziből kiálló, hosszirányú léc. , ' A 6., illetve 9.. és 7., illetve 10. ábrák szerinti szipkáknál az egyik szipkarész; érintkező felületén hosszirányú hornyok vannak kialakítva, melyekbe . a másik szipkarészből kiálló hosszlécek vagy bütyöknyúlványok sora fekszik bele. A 6., ill. 9. ábrák szerinti kiviteli alaknál a két különálló szipkarészt a szipkára kívülről felhúzott csavar­menetes —g— gyűrű fogja össze. A sziipkarészek egymáson hosszirányban elcsúsztathatok, illetve egymásról eltávolíthatók, ezzel a belső csatorna-" juk könnyen hozzáférhetővé válik. s Természetesen a szipka, illetve pipaszár kiala­kítása, továbbá a különálló részeknek egymáshoz erősítése, a találmány keretein belül tetszés sze­rinti lehet, így pl. a 6. ábra szerinti szipkánál, annak beLsejében mélyedések vannak kialakítva a nikotinszűrőanyag befogadására. Szabadalmi igénypontok: 1, Műanyagból készült szipka, illetve pipa, azzal jellemezve, hogy a szipka, illetve pipaszár, a hossz-, tengelyén, vagy annak közelében átfektetett kép^ zeletibeli sík mentén egymáshoz illesztett külön­álló részekből van oldható módon összetéve. 2. Az 1. igénypont szerinti szipka, illetve pipa kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az egymás­hoz illesztett különálló részek egyikének érintkező felületén hosszirányban végigfutó - hornyok van­nak kialakítva, a másik résziből pedig e hornyok­ba beléfekvő, hosszirányban végigfutó és a hor­nyokban elcsúsztatható hosszléoek állanak ki. ' 3. Az 1. igénypont szerinti szipka,: illetve pipa kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az egymás­hoz illesztett különálló részek egyikének érint­kező felületén hosszirányban végigfutó hornyok

Next

/
Thumbnails
Contents