137810. lajstromszámú szabadalom • Lapválasztó készülékkel ellátott kartoték

í37310 Lapválasztó készülékkel ellátott kartoték. £ o r w o 1 f Pélix ny. órnai^y, »«len. . » i / • i A ünj-,1 ntés n^pja: 1945» május 1. * Németországi olsőbbsc^es 1941« október , /h . • I * A lapok kiválasztására való készülékükkel el­látott kartotékok mar ismeretesek. Ismeretes tov íblá már eLy^Gy , lyukscrnak a knrtotőklapon felül és alul való elrendezése, e­­cyos lyukfőztásóknak a ^urtotéklap széléig terjedő hasitúkokká való kiűzőié;ilése, valamint e^ es lapoknak az említett lyu^ kc íiztusokon í thalmló inaddal való rögzitó o. Ismei’Otessó váltak oly kertotókok is> molyi „nél I a ly uk^E^ok csoportokká vannak Ösazofoglalva, cs no Veknél a lapokat onction pálcával a lapok a lyának kihasználása collett választják ki. •/ - 1 -:

Next

/
Thumbnails
Contents