137803. lajstromszámú szabadalom • Kalapácsos őrlőkészülék

/ Megjelent: 1962. november 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.803 SZÁM # • 50. c. OSZTÁLY — M—13304. ALAPSZÁM Kalapácsos őrlőkészülék Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak, Budapest \ A bejelentés napja: 1946. július 31. 5 és 6 csapágyban ágyaztuk a kalapácsokat mű­ködtető 7 tengelyt, amelyet a felvett példában 8 szíjtárcsa közvetítésével hajtunk. 9 a kalapá­csok és 10 az őrlőszita. A kalapácsokat 11 őrlő­ház burkolja. Mivel ez a ház ismert megoldások­tól eltérően nem része a gép állványának, lénye­gesen könnyebb kivitelben készíthető. Mivel a ház nem áll az alappal összefüggésben, annak alsó 12 része 13 vízszintes sík mentén köthető össze a ház felső részével, úgyhogy a 14 csava­rok oldása után könnyen leszerelhető. A ház alsó 12 részének leszerelése után könnyen kiemelhető a 10 szita és jól hozzáférhetőek a 9 kalapácsok, úgyhogy azok szerelése és cserélése egyszerűen foganatosítható. A felvett példában az őrlőházon van megerő­sítve a szellőző 15 háza is, amely ily módon az alaptól szintén független és könnyű kivitelben állítható elő. Szabadalmi igénypontok: 1. Kalapácsos őrlőkészülék, amelyre jellemző, hogy a kalapácsokat működtető tengely csapágy­háza a gép állványaként van kialakítva vagy az állvány egy részét alkotja és ez állványon van az őrlőszerkezet megerősítve. 2. Az 1. igénypont szerinti kalapácsos őrlő­készülék kiviteli alakja, amelyre jellemző, hogy a kalapácstengely ágyazása végett a gép csapágy­házában két közös tengelyű csapágyfészek van kialakítva. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti kalapácsos őrlőkészülék kiviteli alakja, melyre jellemző, hogy a szellőző háza ugyancsak a gép állványán, illetőleg az őrlőiházon van megerősítve. 4. Az 1. vagy 3. igénypont bármelyikében vé­dett kalapácsos őrlőkészülék kiviteli alakja, ame­lyet az őrlőháznak leszerelhető alsó része (12) jellemez. 1 rajz A kiadásért íelel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 623010. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21—23. Ismeretesek kalapáesosi őrlőkésziülékek, ame­lyeknél a gép állványaként magát az őrlőházat alakították ki és a gép tengelyeit az őrlőház oldalfalaira erősített csapágyakban rendezték el. Rendszerint ugyancsak az őrlőhazhoz csatlakozik az őrleményt eltávolító szellőző is. Oly szerke­zet is ismeretes, amelynél a csapágyházak és az őrlőház külön állványon vannak megerősítve. Kü­lönösen az elsősorban említett ismert szerkezetek hátránya, hogy a sziták és a kalapácsok csak körülményesen szerelhetők. A találmány célja a fenti hátrány kiküszöbö­lése. Evégből a találmány szerinti kalapácsos őrlő­készüléknél a kalapácsokat működtető tengely csapágyházát a gép állványaként alakítottuk ki és ezen az állványon erősítettük meg az őrlő­szerkezetet. Az őrlőszerkezet tehát a találmány szerinti megoldásnál szabadon függően van a gép állványán elrendezve. Előnyös, ha a kalapácstehgely ágyazása végett a gép egyben állványt alkotó csapágyházában két közös tengelyű csapágyfészket készítünk. Ez eset­ben a tengely egyszerűen, például golyóscsap­ágyakban, drága önbeálló csapágyak mellőzésével szerelhető. A szellőző háza ugyancsak a gép áll­ványán erősíthető meg. A találmány szerinti megoldás lehetővé teszi, hogy az őrlőházat például vízszintes sík mentén megosszuk úgy, hogy annak alsó része leszerel­hető. Ez esetben ugyanis mind a gép alsó részé­ben ágyazott őrlőszita, mind pedig a kalapácsok is könnyen hozzáférhetők és, cserélhetők. A találmány egyik példakénti kiviteli alakját a rajziban tüntettük fel. Az 1. ábrában a gép függőleges metszetét, a 2. ábrában a gép oldalnézetét tüntettük fel. 3. a gép állványa, amelynek felső részére van a gép állványának is részét alkotó 4 csapágyház elrendezve. A 4 csapágyházban kialakított két

Next

/
Thumbnails
Contents