137800. lajstromszámú szabadalom • Kerékpár

Megjelent: 1962. november 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.800 SZÁM 63. k. 1—12. OSZTÁLY — M—13271. ALAPSZÁM Kerékpár Molnár Ferenc, Budapest A bejelentés napja: 1946. január 23. A találmány kerékpárra vonatkozik, mely az eddigi kerékpároknál kisebb eúlyú és lényegesen olcsóbb, mert gyártása kevesebb anyagot és mun­kát igényel. Olcsósága folytán a találmány sze­rinti kerékpár a nép szelep rétegei számára köny­nyebben hozzáférhető, mint az eddigi kerékpárok. A találmány szerinti kerékpár lényege a pedál és hajtókerék között elrendezett fogaekerékátté­tel. Rendesen a hátsó kerék a hajtott kerék, de a mellső kerék is lehet a hajtott. A drágább lánc­hajtás mellőzése folytán, a láneszakadástól eredő üzemzavarok nem lépnek fel. A szerkezet további olcsóbbá tételére a kerékpár járó kerekei gumi­abroncsos, tárcsás kerekek. A találmány szerinti kerékpár célszerű kiviteli alakjánál a kerékpárnak csőváza két, egymástól lényegében a járókerekek távolságában elrende­zett függélyes csőből, egy ezeket összekötő víz­szintes csőből és a függélyes csövek között tér­közt áthidaló merevítőcsövekből áll. A csőváz víz­szintes szárához van erősítve a hajtott járókerék tengelyét, a pedáltenigelyt és a fogaskerekek ten­gelyét ágyazó keret. A csőváz egyik függélyes szárához van erősítve a kerékpár nyerge, másik függélyes szárán pedig a kormányrúd van át­vezetve. A találmány szerinti kerékpár további jelleg­zetessége az, hogy a járókerekek egész terjedel­mükben a csőváz alatt fekszenek, tehát aránylag csekély átmérőjűek. A rajz példaképpeni kiviteli alakot szemléltet. Az 1. ábra a találmány szerinti kerékpár oldal­nézete. A 2. ábra oldalnézet, részben a hajtott kereken át vett függélyes metszet. A kerékpárnak fémből vagy fából készült U-alakú váza (1. ábra) a függélyes —6, 7— cső­szárakból és az ezek alsó végeit összekötő víz­szintes —8— csőből áll. A —6— szárak között egy vagy több —1— merevítőcső foglal helyet. A vízszintes —8— részéhez —5— csavarok segít­ségével (2. ábra) a keresztmetszetben fordított U-alakú —4— keret van erősítve, amelyben a tárcsa alakú —16— hajtott kerék —15— ten­gelye van ágyazva. Ugyanebben a keretben van ágyazva a —10— pedál és a —12, 13— fogas­kerekek —18— tengelye is. A —10— pedál —9— tengelyén ülő, a —4— vázon kívül elhelyezett —11— fogaskerék a —18— tengelyen ágyazott, a —11— fogaskeréknél kisebb átmérőjű —12— fogaskerékkel kapcsolódik, 'mely tengelynek a —4— keret belső oldalán fekvő —13— fogas­kerék a hajtott kerék —15— tengelyére , ékelt, a —13— keréknél kisebb átmérőjű —14— fogas­kerékkel kapcsolódik úgy, hogy a —16— hajtott kerék, a pedál meghajtásánál, a pedál mozgási irányával egyező irányban, de a pedáltengelynél nagyobb sebességgel forog. Ugy a hajtott —16— hátsó, mint a mellső —19— járókerék, kis át­mérőjű tárcsás kerék, melyet —17— gumiabroncs vesz körül. A kis átmérőjű járókerekek egész terjedelmükben a csőváz alatt fekszenek. Szerkezeti részleteiben a találmány, az igény­pontok keretén belül, sokféleképpen .módosítható. Szabadalmi igénypontok: \ 1. Kerékpár, jellemezve a pedál és a hajtőit kerék közé iktatott fogaskerékáttétellel. 2. Az 1. igénypont szerinti kerékpár kiviteli alakja, melyet az jellemez, hogy a hajtott kerék tengelye, a pedál tengelye és az áttételi fogas­kerekek tengelyei a kerékpár vázához erősített, keresztmetszetben fordított U-alakú keretben van ágyazva. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti kerékpár kiviteli alakja, melyet az jellemez, hogy a kerék­pár váza két egymástól lényegóban a járókerekek távolságában elrendezett függélyes csőből, egy ezeket összekötő vízszintes csőből és a függélyes csövek közötti térközt áthidaló merevítőcsövekből áll.

Next

/
Thumbnails
Contents