137781. lajstromszámú szabadalom • Indukciós elektromotor fémburkolatú állórészi tekercseléssel

Megjelent: 1962. november 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.781. SZÁK 21. d1 . 45-48. OSZTÁLY — G—10022. ALAPSZÁM Indukciós elektromotor fémburkolatú állórészi tekercseléssel GANZ Villamossági, Gép-, Waggon- és Hajógyár, Budapest A bejelentés napja: 1944. május 23. Víz alatt járó rövidrezárt forgórészű elektro­motoroknál ismeretes az állórésznek oly meg­oldása, hogy az állórészi tekercselés, úgy a te­kercshomyoikban, mint a tekiercsfejeken, a víz­tértől zárt gumiburkolattal van elválasztva. Ez a megoldás a burkolat kifogástalanul vízmentes lé­te ítése szempontjából még akkor is nehézkes, ha a gyártás céljára megfelelő minőségű gumi áll rendelkezésire, gumihiány esetén pedig a gyártást aránytalanul költségessé teszi, sőt nagyobb terje­delemben! gátolhatja. A találmány tárgya oly megoldás, melynél az állórészi tekercselésnek gumiburkolat helyett fémburkolata van, s a találmány lényege az alábbi példaképpeni részletes leírásból tűnik ki. A rajz 1. ábrája a motornak főleg az állórészi teker­cselésre kiterjedő részleges tengelyirányú met­szetét, a 2. ábra pedig a tekercisburkolat részle­ges távlati képét mutatja. E példaképpeni megoldás szerint az állórész 1 vastestének hornyaiba a tengelyirányú tekercs­részeket burkoló 2 fémcsövek vannak bedugva, melyek a vastest homlokoldalai előtti végeiken a 3 és 4 fémgyűrűkbe vannak beforrasztva. A tekercsfejek e gyűrűk külső homlokoldalai felőli záródobozokba oly módon vannak vízmentesen betokozva, hogy a 3 és 4 gyűrűkhöz az 5, ill. 6 csődarabok már a betekercsel és előtt, a 7 ill. 8 fémsapkák pedig egyenként egy részt az emlí­tett fémgyűrűk, másrészt az 5 és 6 csődarabok egyikéhez a betekeircselés után vannak hozzá­forrasztva vagy hegesztve. Az árarnbevezetés pl. a 7 fémsapkán át, ebben létesített tömszelencén keresztül, a 9 kábel segítségével történik. Tekintve, hogy a 2 csövekből és a 3 és 4 gyű­rűkből álló összeforrasztott {vagy összehegesztett) rendszer a motor forgó mágneses mezejével szem­ben rövidrezárt kalitkafegyverzetként viselked­nék, s így az áramfogyasztásnak meg nem en­gedett mértékű és gazdaságtalan növekedését tenné lehetővé, a 2 csöveket nagy fajlagos ellen­állással, tehát pl. vékony fallal vagy alkalmasan ötvözött szerkezeti anyagból ajánlatos készíteni, úgyhogy a rövidrezárt. vezetőrendiszert képező tekercsburkolat minél kisebb veszteséget okozzon. Ez utóbbi hátrány teljes megszüntetésére egyéb­ként a 2 csöveket — úgy, amint az ábrákon is látható — a 3 és 4 fémgyűrűk közt, célszerűen az 1 vaste&ten kívül, meg is lehet szakítani. A megszakítása helyeken a nem vezető szerkezeti összefüggés biztosítására szilárd szigetelőanyagból (pl. gumiból, vagy műgyantából) készült, vízmen­tesen záró 10 hüvelyek (esetleg nem ábrázolt töm­szelencék) szolgálnak; e 10 hüvelyek egyébként fémhüvelyek is lehetnek, melyek és a 2 cső­részek közt zománcréteggel van kapcsolat léte­sítve. Alkalmazhatók azonban megszakítás nél­küli 2 csövek is. úgyhogy ezek körül a 3 és 4 gyűrűk furataiban szigetelő réteg, pl. merev össze­kötést bizitosító zománcréteg van elrendezve. A kész burkolat végül kívülről célszerűen rozsda­védő lakkal vonható be, ha a burkolat vasból készült. Főleg a rézmelieg jobb elvezetése céljából a lezárt tekercsburkolatot ajánlatos indifferens fo­lyadékkal (pl. olajjal), vagy paraffinnal, cerezin­nel stb. kitölteni. A találmány szerinti tekercsburkolat nemcsak víz alatt járó motoroknál, haneim minden olyan esetben is előnyösen alkalmazható, amikor (pl. káros gázok elleni védekezés, vagy robbanás­biztos motor létesítése céljából) a tekercselést ajánlatos a külső tértől elzárni. A megoldás egyéb előnyei, mint pl. kiváló hű­tési lehetőség, könnyű javíthatóság, kézenfekvők. Szabadalmi igénypontok: 1. Indukciós elektromotor, azzal jellemezve, hogy állórészi tekercselése a hornyokon átmenő csö­vekből és a tekercsfejeket magukba foglaló do­bozokból álló, tömítően záró fémburkolattal van körülvéve. 2. Az 1. igénypont szerinti elektromotor kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a fémburkolat egyes részei közti tömítő lezárás hegesztéssel vagy for­rasztással van létesítve. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti elektro­motor kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a forgó mágneses mezővel szemben rövidrezárt

Next

/
Thumbnails
Contents