137737. lajstromszámú szabadalom • Gáztérben használható membrán, műanyagból

Megjelent: 1962. november 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.737 SZÁM 47. a. 9—20. OSZTÁLY — F—11303. ALAPSZÁM Gáztérben használható membrán műanyagból K. Fábián Elemér, Budapest A bejelentés napja: 1946. május 9. A találmány gáztérben használható műanyag­membránra vonatkozik, mely diffúzióval szemben ellenálló, már kis nyomáskülönbségekre is érzé­kenyen reagál és emellett nagy szilárdságú. A találmány lényege az, hogy a membrán szer­kezeti anyaga oly keverék vulkanizált terméke, mely keverék a butadien (CH2 = CH — CH = CH 2 ) polimerizációs termékén, a bunán kívül a poli­vinilkloridnak lágyítószerekkel való összegyúrása útján kapott képlékeny műanyagot, -mipolam-ot tartalmaz. A bunamembrán ugyan elég rugalmas és szi­lárdsága is kielégítő, hátránya azonban, hogy nem eléggé ellentálló gázdiffúzióval szemben. A mipolam-membrán ez utóbbi szempontból ugyan előnyösebb a buna-membránnál, de szi­lárdságilag nem minden tekintetben kielégítő, másrészt pedig renyhe, tehát nem elég érzékeny. A két műanyag keverékét tartalmazó membrán * egyesíti magában mindazokat az értékes tulajdon­ságokat, melyeket a gáztérben használandó memb­ránnal szemben támasztanak. Azt találtam, hogy a buna- és mipolam-keve­rékhez adagolt gyanta még fokozza a diffúziót gátló hatást. Ily adalék tehát igen célszerű. A buna és mipolam keverési arányának megvá­lasztásánál tekintettel kell lenni a gáztér mine­műségére, azaz a gáz sűrűségére és ténziójára. Kísérleteim folyamán, a budapesti Gázművek által szolgáltatott világítógáz esetén, kedvezőnek találtam, ha a keverék legalább háromszor annyi bunát tartalmaz, mint mipolamot. Igen célszerű­nek bizonyult a következő keverési arány: 55 sr. buna és 15 sr. mipolam. Az esetleg alkalmazott gyantaadalék előnyösen 3—4 sr. A találmány szerinti membrán készítésére pl. a következőképpen járunk el: 55 sr. bunát és 15 sr. mipolamot, 3—4 sr. gyan­tával, vulkanizálás-gyorsítókkal, hengerolajjal, cinkoxiddal, korommal és kénnel, masztikátorban homogenizálunk. A masszát azután forró henge­rek között 0,5—0,7 mm vastagságú lemezekké húzzuk ki, a lemezből kívánt alakú és nagyságú darabokat szabunk ki és ezeket az előállítandó membrán alakjához igazodó préslapok között nyo­más alatt melegen vulkanizáljuk. A kifutott fe­lesleges anyag eltávolítása után a membrán hasz­nálatra kész. A membrán célszerűen szövetbetéttel is készül­het. Részleteiben a találmány szerinti eljárás sok­féleképpen módosítható. Különösen kiemelem, hogy a megadott keverési arány csak példakép­peni. Szabadalmi igénypontok: 1. Gáztérben használható membrán műanyag­ból, azzal jellemezve, hogy a membrán szerkezeti anyaga oly keverék vulkanizált terméke, mely keverék a butadien polimerizációs termékén kí­vül, a polivinilkloridnak lágyítószerekkel való összegyúrása útján kapott képlékeny műanyagot tartalmaz. , i , aj 2. Az 1. igénypont szerinti membrán válfaja, melyet az jellemez, hogy a keverék legalább há­romszor annyi bunát tartalmaz, mint mipolamot. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti membrán válfaja, melyet az jellemez, hogy a keverék gyán­taadalékot tartalmaz. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyike szerinti membrán válfaja, melyet szövetbetét jellemez. 5. Eljárás a 2. igénypont szerinti membrán elő­állítására, melyet az jellemez, hogy bunát és mi­polamot gyantával, vulkanizálás-gyorsítókkal, hen­gerolajjal, cinkoxiddal, korommal és kénnel masz­tikátorban homogenizálunk, a masszát forró hen­gerek között lemezekké húzzuk ki, melyből alak­darabokat szabunk, ezeket formába rakjuk, a for­mát fűtött préslapok közé helyezzük és nyomás alatt melegen vulkanizáljuk. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 623164. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21—23.

Next

/
Thumbnails
Contents