137703. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szíjkenő anyag előállítására

Megjelent: 1962. december 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.703 SZÁM 28. a. 9—13. OSZTÁLY — K-16847. ALAPSZÁM Eljárás szíjkenő anyag előállítására Kasos István, Nagydorog A bejelentés napja: 1944. február 25. A találmány szíjkenő anyag, különösen szíj­kenőcs előállítására való eljárás. A találmány abban van, hogy kiindulási anyagként nyers nö­vényi cukorlevet, különösen méznádievet alkal­mazunk. Eljárhatunk úgy, hogy a nyers növényi cukorlevet önmagában ismert módon cukorrá dolgozzuk fel és szíjkenő anyag előállítása végett a cukorrá való feldolgozás során adódó maradé­kokat hasznosítjuk. Ily módon hasznosíthatjuk például a cukorgyári szörpöket vagy melaszokat. Méznádié alkalmazása esetén célszerű, ha a levet önmagában ismert módon besűrítjük. Evégből a méznádievet például addig főzzük, aniíg tér­fogatának körülbelül kétharmad részét el nem veszíti. Példa: 100 liter nyers méznádievet üstben addig főz­tünk, míg térfogatának 70%-at el nem veszítette. A megmaradt 30 liter kenőcsszerű anyag szíj­kenőcsként kitűnően bevált. A találmány szerinti szíjkenő anyag bőr-, gumi­vagy teveszőrszíjak kezelésére egyaránt alkalmas. A szíjakat puhává és rugalmassá teszi és ezzel tapadásukat fokozza, úgyhogy a találmány sze­rinti szíj kenőcs alkalmazása esetén a szíj hajtás lényegesen kisebb energiszükséglettel jár. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás szíjkenő anyag, különösen szíjkenőcs előállítására, melyre jellemző, hogy kiindulási anyagként nyers növényi cukorlevet, célszerűen méznádlevet, alkalmazunk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganatosí­tási módja, melyre jellemző, hogy a nyers növé­nyi cukorlének cukorrá való feldolgozásakor adódó maradékokat hasznosíthatjuk. 3. Az 1. igénypont szerinti eljárás fogamatosí­tási módja, melyre jellemző, hogy a nyers nö­vényi cukorlevet besűrítjük. 4. Az 1. vagy 3. igénypont szerinti eljárás foga­natosítási módja, melynél kiindulási anyagként méznádlevet alkalmazunk, melyre jellemző, hogy a méznádlevet addig főzzük, amíg térfogatának kétharmad részét, célszerűen 70%-át, el nem. veszíti. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Igazgatója 623167. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21—23.

Next

/
Thumbnails
Contents