137645. lajstromszámú szabadalom • Rekamié

Megjelent: 1962. november 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEfRAS 137.645. SZÁM 34. g. 11-21. OSZTÁLY — G—10123. ALAPSZÁM Rekamié Gárdos Ernő, Budapest A bejelentés napja: 1945. szeptember 28. A kihúzható rekamiék, különösen a kétszemé­lyesek, ülőbútorként, összecsukott helyzetben, nem igen használhatók, mivel a háttámla az ülés szé­létől annyira hátra esik, hogy annak támaszkod­ni csak az esetben lehet, ha egészen hátra ülünk, mikor is a láb felemelt, csaknem vízszintes hely­zetbe kerül. Az ily helyzetben ülés nem kényel­mes, nem pihentető és nem is ildomos. Hátránya még e rekamiéknak az is, hogy legnagyobb ré­szüknél az ágyneműt csak a fiókjukban lehet el­helyezni, amiben — természetesen — csak pár darab ágynemű fér el. A találmány szerinti rekamié mind e hátrányt kiküszöböli. Előnye, hogy az ágynemű nemcsak a fiókban, hanem a háttámlát alkotó párnák üre­gében és a rekamié fölött elrendezett könyváll­vány alatti térben helyezhető el úgy, hogy a fiók esetleg egyéb ruhanemű tartására használha­tó. A találmány, melynek kihúzható fiókja és azon előrehúzható ülőpárnái vannak és a háttámlát al­kotó párnák az ülőpárna elé helyezhetők, lényege az, hogy a rekamié váza fölött könyvállvány van, mely alatt ágyneműtartó tér van kialakítva, a háttámlát alkotó párnáknak pedig ágyneműtartó üregei vannak. A csatolt rajzon a találmány szerinti rekamié példaképpen felvett kiviteli alakja van feltüntet­ve. Az 1. ábra a kinyitott helyzetű, kettős rekamié távlati rajza, a 2. ábra az összecsukott rekamié függélyes ke­resztmetszete, a 3. ábra pedig a háttámlát alkotó párna függé­lyes metszete. A rajzon —a— a rekamié váz, —b— a fiók, —c— az ülőpárna és —d— a háttámlaként alkal­mazható párnatartó. A rekamié-váz fölött, a háttámlát alkotó pár­nák fölötti részen, az —e— könyvállvány van el­rendezve, amely alatt a —^g— ágyneműtartó tér van kialakítva. E térben a fejtámla illetve a pár­nát tartó —f— lap van csukló körül kibillenthe­tően elrendezve, amelynek külső széle, lecsukott helyzetben, az ülőpárnára fekszik, míg a rekamié összecsukott helyzetében a lap élére állított hely­zetű és az ágyneműtartó —g— tér hátlapját al­kotja. A —d— párnák tetszés szerinti, rugalmas szer­kezetűek, amelyeknek alsó részéből (3. ábra) —h— keret nyúl ki, amely keret üres vagyis —i— üre­get alkot, melybe ágynemű helyezhető el. A —d— párnák háttámlaként az összecsukott helyzetű rekamién, a 2. ábrán feltüntetett módon helyezhetők el, mikor is a párna az —e— könyv­állvány tartó lapjának illetve a lap alatt megerő­sített ütközőnek fekszik. A —d— párna —i— üre­gében, valamint a párnák által határolt, a reka­mié-váz —e— könyvállványa alatti —g— térben helyezhetők el az ágyneműek, honnan ágyazás alkalmával kényelmesen és könnyen kiemelhetők. Könyvállvány helyett, természetesen, más al­kalmas bútorrész is kialakítható olyképpen, hogy alatta ágyneműta£tó tér maradjon. Ugyancsak tetszés szerinti megoldású lehet a párnát tartó fej­lap is. Szabadalmi igénypontok: 1. Rekamié, melynek kihúzható fiókja és azon előrehúzható ülőpárna van, a háttámlát alkotó párnák pedig az ülőpárna elé helyezhetők, azzal jellemezve, hogy a rekamié-váz fölött könyváll­vány vagy más bútor van elrendezve, amely alatt ágyneműt tartó tér van kialakítva, a háttámlát alkotó párnának pedig ágyneműtartó üregei van­nak. 2. Az 1. igénypont szerinti rekamié kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a háttámlát alkotó párnák alsó részéből fakeret áll ki, melynek bel­seje az ágyneműtartó üreget alkotja.

Next

/
Thumbnails
Contents