137644. lajstromszámú szabadalom • Eljárás növénykártevők irtására

Megjelent: 1962. november 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.644. SZÁM 45. 1. OSZTÁLY — G-9949. ALAPSZÁM Eljárás növénykártevők irtására J. B. Geigy A. G. cég, Basel (Svájc) A bejelentés napja: 1944. január 26. Svájci elsőbbsége: 1943. január 27. Növénykártevők irtására főleg piretrin vagy ro­tenon petróleumos oldatait vagy e vegyületek vi­zes emulzióit használják fel. Mindkét szer alkal­mazása azzal a hátránnyal jár, hogy petróleumos oldataik még akkor is kellemetlen szagot terjesz­tenek, ha azokhoz illatosítószereket kevernek. Vi­zes emulziók alakjában csak kevéssé tartósak, ha­tásuk már rövid idő után lényegesen csökken. Nikotinnak, valamint mész- vagy ólomarzéniátok­nak viszont az a hátrányuk, hogy emberre és ál­latra egyaránt erősen mérgező hatásúak. Az találtuk, hogy a 3,4-diklórbenzolszulfonsav amidjai negatív-helyettesített aromás aminokkal értékes növényvédőszerek előállítására alkalma­sak. Ilyen aminők a következők: 3,4-diklóranilin, 4-nitranilin, 4-nitro-3-klóranilin, 2,4,6-tribrómani­lin, 4-rodánanilin, 3,4,5-triklóranilin, 3,5-diklór­-4-nitranilin, diklórnaftilamin és egyéb vegyüle­tek. Ezek közül például a 3,4-diklórbenzolszulfon­sav 3,4-diklór- és p-nitranilidja kitűnően alkal­mas a kolorádóbogár irtására, amint ez a követ­kező táblázatból látható. Táblázat: Kísérleti tárgy A kártevő közepes élettartama a következő szerekkel való kezelés után, azonos kezelési időket alkalmazva: Kísérleti tárgy Mész­arzéniát 5% Cl-'/ \_SO.-NH — \. / Cl/ ' "\ >-N ° 2 5% Kísérleti tárgy Mész­arzéniát 5% Cl — ^ \_SO2.NH — Cl-'/ \_SO.-NH — \. / Cl/ ' "\ >-N ° 2 5% Kísérleti tárgy Mész­arzéniát 5% Cl/ Cl-'/ \_SO.-NH — \. / Cl/ ' "\ >-N ° 2 5% Kísérleti tárgy Mész­arzéniát 5% ci/ 5%. Cl-'/ \_SO.-NH — \. / Cl/ ' "\ >-N ° 2 5% Kolorádó­bogár 12—14 nap 12 nap 11 nap Kolorádó-Hogár lárvája 5 nap 3 nap 3 nap -nitraniliddal impregnáljuk, majd a terméket vá­kuumban megszárítjuk. A keveréket megőröljük, majd az őrleményhez 3 rész valamilyen nedvesítőszert (pl. alkilnaftalin­szulfonsavas sókat, 5 rész kazeint és 2 rész szó­dát adunk és az egészet összekeverve újból meg­őröljük. Vízben jól oldódó készítményt kapunk. Ezeket a számba jövő szulfamidokat a szokásos eljárások szerint állítjuk elő. Fecskendezőszerek Példa: 85 rész krétát és 10 rész bentonitot összekeve­rünk "és a keveréket 40 rész alkalmas oldószer­ben oldott 5 rész 3,4-diklórbenzolszulfonsav-4<'-

Next

/
Thumbnails
Contents