137628. lajstromszámú szabadalom • Villamos zseblámpa

Megjelent: 1962. december 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.628. SZÁM 21. f. 60. OSZTÁLY —R—8674. ALAPSZÁM Villamos zseblámpa Reich Ernő oki. gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1943. július 6. A villamos zseblámpák fényterelő vetítő ernyő­jét illetőleg reflektorát eddig tükrözőre készítet­ték. Az ilyen tükröző reflektorok azonban leg­többször inkább hátrányosaknak, mint előnyösek­nek bizonyultak, mert a szembejövőket vakítot­ták és kápráztatták és mert előállításuk, különö­sen a mai viszonyok mellett, igen költségesnek bizonyult. A vetítő ernyőket ugyanis ezüstözni, nikkelezni vagy krómozni kell, hogy felületük tükröző legyen, ami a tömegcikként forgalomba­hozott zseblámpák árát megnöveli és előállításu­kat megnehezíti. Ezenfelül a tükröző reflektor nem tekinthető szabályos homorú tükörnek és így vetítése csak igen széttartó sugárnyalábot eredményez. ,A gyakorlati esetekben azonban még ilyen sugárnyalábra sincsen szükség, mert elegen­dő az izzólámpa fényáramát úgy alakítani, hogy az szétszórt fény alakjában terelődjék előre. A zseblámpák ugyanis csak rövid távolságú megvilá­gításra valók, amihez sem párhuzamos, sem szét­tartó sugárnyaláb nem szükséges. Ha az izzólám­pa fényáramát úgy alakítjuk, hogy az előreterelt szétszórt fényt adjon, akkor a zseblámpa sem kápráztatni, sem vakítani nem fog. A találmány kiküszöböli a tükröző vetítő er­nyők illetőleg reflektorok összes hátrányait, mert egyrészt káprázatmentes fényt ad, másrészt a mai viszonyok között különösen nehezen elvégez­hető és költséges ezüstözést, nikkelezést vagy kró­mozást fölöslegessé teszi. A találmány lényege oly villamos zseblámpa, melyre jellemző, hogy fényterelő vetítője illető­leg reflektora fehérre van színezve. A fehérre színezést a fényterelő ernyőnek zománcozásával, dukkózásával vagy festésével érjük el. Az ilyen fehérre színezett fényterelő világító ernyő illető­leg reflektor az izzólámpa fényáramát úgy ala­kítja, hogy azt előrevetíti ugyan, de szétszórt, azaz káprázatmentes fényt ad. Mindazonáltal a fehérre színezett fényvetítő többnyire nem rosz­szabb hatásfokú mint a tükröző felületű reflek­tor, tehát az izzólámpának a fényáramát csaknem teljes mennyiségében előrevetíti és abból igen keveset nyel el. A hosszas kísérletek bebizonyították, hogy a fehérre színezett fényvetítő ernyő egyenletesebb és jobb fényárameloszlást eredményez, mint a gyakorlatban eddig használatos legtöbb tükröző felületű zseblámpareflektor. Szabadalmi igénypontok: 1. Villamos zseblámpa, melyre jellemző, hogy fényterelő vetítője illetőleg reflektora fehérre van színezve. 2. Az 1. igénypont szerinti villamos zseblámpa kiviteli alakja, melyre jellemző, hogy a fényterelő ernyő, illetőleg reflektor fehérre van zománcozva, dukkózva vagy festve. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jog: Könyvkiadó igazgatója. 623307. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21—23.

Next

/
Thumbnails
Contents