137625. lajstromszámú szabadalom • Bádogtalpú saru

Megjelent: 1962. december 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.625. SZÁM 71. a. 18—28. OSZTÁLY — M-13293. ALAPSZÁM Bádogtalpu saru Matlaszkovszky Róbert, Budapest A bejelentés napja: 1946. június 24. A italálmány szerinti saru egyszerű. Fő jellem­zője hogy acélbádog-lemez a talpa s így hajlé­konysága folytán teljesen alkalmazkodik a láb já­rásközbeni minden mozdulatához. Jellemzője ezen­kívül a sarunak hogy a saru alsó talprészére fél­kör vagy téglánykeresztmetszetű fa esetleg más anyagból készült a láb nagyságához mért 3—5 db járóléc van erősítve egyrészt a járás könnyű­vé ós kényelmessé tétele végett másrészt hogy a lábhoz szenny ne juthasson. A sarok készülhet fából, de más anyagból is. Jellemzője még a sa­runak, hogy a bádogtalp egész felső felületére erő­sebb hajlékony és hőszigetelő anyagból borítás he­lyezendő, hogy a láb a bádogtalppal ne érintkez­zék, de csupán a sarokrésznél leendő leerősítéssel azért, hogy járás közben a borítólap lábalatti ré­sze a lábbal együtt mozogván, dudorodásnak, tö­résnek ne legyen kitéve. A lábra erősítés a láb­fejen átvonuló bőr, vagy másanyagú pánit, majd a sarokból kiinduló kétfelé elágazó pánt segítsé­gével történik. A mellékelt rajz I. ábrája a találmány szerinti saru egyik kiviteli alakjának oldalnézete, a II. áb­rája az alulnézete, a III. ábrája pedig a felülnéze­te.. A három ábrán feltüntetett rajzon 1. a saiu bádogtalpát, 2. a talp alatti léceket, 3. a talp fel­ső borítását, 4. a sarkot, 5. a lábfej pántját, ß. a sarokpántokat, 7. a talpat borító lemez megerő­sítő szögeeseit szemlélteti. , Szabadalmi igénypontok: 9 1. Saru, azzal jellemezve, hogy talpa acélbádog és erre van a saru többi alkatrésze felszerelve. 2. Az 1. igénypont szerinti saru kiviteli alakja, jellemezve azzal, hogy a .talprészére félkör, vagy téglány keresztmetszetű lécek, a sarokrészre pe­dig a sarok van erősítve. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti saru kiviteli alakja, jellemezve azzal, hogy a talp teljes felső felületére erősebb hajlékony és hőszigetelő anyagú fedőlapp van helyezve, de csupán a sarokrész fe­letti megerősítéssel. 4. Az 1., 2. vagy 3. igénypont szerinti saru ki­viteli alakja, jellemezve azzal, hogy a sarunak lábhoz kötése céljából a talprész közepéhez a lábfej felett egyszerű átvonuló pánt, a sarokrész­hez pedig kétfelé elágazó, egymást hátul keresz­tező egyszerű pánttal van erősítve. 1 rajz A kiarlásórt felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkin 623307. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21—23.

Next

/
Thumbnails
Contents