137614. lajstromszámú szabadalom • Férfi- és női köténying

ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATÁT SZABADALMI LEÍRÁS 137.614 SZÁM 3. a. 1—7. OSZTÁLY — A—4987 ALAPSZÁM Férfi- és női köténying Antal Ferenc, Budapest A bejelentés napja: 1946. február 4. A találmány tárgya a férfi- és női köténying. Rendeltetése az, hogy anyag- és munkamegtaka­rítás révén pótolja a közismert férfiinget, illetve női blúzt, melytől főleg -abban tér el, hogy kö­tényszerű és tartókantárzattal van felszerélve. Szélessége azonos viselőjének mellbőségével s csaknem olyan hosszúra van szabva, mint a köz­ismert férfiing. Ugyanúgy kigombolható. Az ing­vállból azonban ingujj helyett egy-egy széles nyelv nyúlik ki, amely mindkét kar felső dom­borulatát takarja, s ezáltal megakadályozza, hogy a kabátujj bélése érintse azt. Ä férfi- és női kötény ingnek hátlapja nincs. A meztelen hátfelületre nadrágtartó, illetve létra­szerű tartókantárzat simul, melynek két függőle­ges szára a textilanyag vállrészéből indul ki. Ez a két függőleges kantárszár csak a csípőig tartja meg függőlegességét. Ott L-alakban megtörik és két különböző irányba haladva, vízszintes vonal­ban folytatódik a felsőnadrág, illetve a szoknya derékrészén. A köldök fölött vagy oldalt találko­zik össze a két derékhoz simuló kantárszár és ott egymásba kapcsolódik. Hogy a két függőleges kantárszár L-alakot ve­hessen fel, ahhoz egy-egy bújtatóra van szükség, melyet a felsőnadrág, illetve a szoknya derékré­szére varrunk a két függőleges kantárszárnak megfelelően. -Ezinkívül bizonyos távolságra még két búj tatot varrunk fel», hogy ezzel szabályozzuk a derékhoz simuló kantárszár egyenletességét. Minthogy a férfi- és női köténying főleg taka­rékossági készítmény, a hiányzó hátlapot azzal pótoljuk, hogy a "kabát, illetőleg a mellény hát­bélésére kifeszített zsebkendőt vagy egyéb textil­darabot teszünk s cérnával a két felső sarkánál lerögzítjük, és a kötényinggel együtt adjuk mo­sásba. -A háton simuló, függőleges tartókantárzat tex­tillel bélelt átlátszó filmszalagból, vagy tetszés szerinti anyagból készülhet. Azonban leggazdasá-­gosabb vékony spárgából készíteni, melyet olaj­festékkei impregnálhatunk. A férfi- és női köténying télen, nyáron egy­aránt használható. Télen azaz hűvös időben tri­kó fölé öltjük, a' nyári hőségben pedig kabát és mellény nélkül viseljük. Erre a célra egy-egy gombolható oldalpántot alkalmazunk, amely az előrészt .vízszintesen köti ősze a tartókantárzat függőleges szárával. Szabadalmi igénypontok: 1. A férfi- és női köténying, melyet az jellemez, hogy kötényszerű és tartókantárzattal van ellátva. 2. Az 1. igénypont szerinti textiláru kiviteli" alakja, melyet az jellemez, hogy a vállrészből kiinduló nadrágtartó, illetve létraszerű tartókan­tárzat két függőleges szára derékon L-alakban megtörik s derékhoz simulva, köldök fölött vagy oldalt találkozik egymással. 3. Az 1—2. igénypont szerinti textiláru kiviteli alakja, melyet az jellemez, hogy a yállrészből ingujj helyett a kar felső domborulatára simuló nyelv nyúlik ki. 4. Az 1—3. igénypontban védett textiláru, me­lyet az jellemez, hogy egy-egy gombolható oldal­pántot alkalmazunk, amely az előrészt vízszinte­sen köti össze a tartókantárzat függőleges szárá­val. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 623308. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents